Sykehuset Mo I Rana

  1. Mer om
Sykehuset Mo I Rana

Helgelandssykehuset Mo i Rana Sykehuset på Mo ligger på Selfors, og er lokalsykehus for Nesna, Hemnes, Rana og Rødøy. Tilbudet omfatter poliklinikker, kirurgi De fleste sier de har et generelt godt inntrykk av sykehuset, og det er vi glade for. Nytt inngangsparti ved Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgeland ligger lengst sør i Nordland fylke og består av 18 kommuner. Helgelandssykehuset leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helse Sykehuset i Mo i Rana skal utvikles. Viker styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord bort fra dette, kan helseministeren umulig sitte rolig Sykehus Mo I Rana - ekg, armsmerter, belastningsskader, fysioterapi, barnepsykiatri, behandling av ledd, golfskader, hodepine, bedriftshelsetjeneste

Funn og forventet oppfølging av funn er beskrevet i rapportens kapittel 5. Rapporten omhandler bare de regelverksbruddene som ble avdekket på de områdene som var gjenstand for tilsyn, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd. Beskrivelse av virksomheten.

Mo i Rana: Politimann døde på oppdrag

Helgelandssykehuset HF er lokalsykehus og betjener en befolkning på ca. Foretaket har hovedkontor i Mo i Rana og ledes av administrerende direktør, og består av tre sykehusenheter i henholdsvis Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Hver av sykehusenhetene har en avdelingsdirektør som rapporterer til administrerende direktør. Helgelandssykehuset HF Mo i Rana er inndelt i ni områder.

Hver av seksjonene har separate døgnkontinuerlige vaktskift på spesialistnivå. Leder for Kirurgisk område er avdelingssjef som rapporterer til avdelingsdirektør. Kirurgisk område har en sengepost med 22 senger.

Mo i Rana sykehus

Du må komme i besøkstiden, som for Mo i Rana er 14. Alle besøk skal avtales på forhånd med den aktuelle avdelingen. Pasienten avklarer besøket med personalet i avdelingen, eller den besøkende kontakter avdelingen. Bruun-Gundersen sier Frps stortingsgruppe onsdag vil drøfte om de skal fremme noen konkrete forslag i Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er derimot glade for at to-sykehusmodellen vant fram. Det er avgjørende at begge sykehus får beholde fullverdige akuttfunksjoner slik at det minste sykehuset skal være bærekraftig på sikt, understreker helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe.

Helgelandssykehuset, Mo I Rana

Toppe sier Frp «viser sitt sanne ansikt» i sykehuspolitikken, og at trusselen om omkamp viser at partiet er for sentralisering av tilbudet. Sløsing med tid og ressurser Helseminister Bent Høie gjorde det klart mandag at et forsøk på å få omgjort beslutningen vil være sløsing med tid og ressurser.

Hans partifelle, helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland, sier en omkamp bare vil bidra til å holde liv i en lang og vond konflikt. Slaget har stått i flere tiår, nå er det handling som gjelder. Enstemmig styre I desember gikk et enstemmig styre i Helse nord inn for en løsning med to sykehus.

Helgelandssykehuset, Mo i Rana

Også fylkestinget i Nordland har kommet til et lignende standpunkt. Styrets vedtak gikk ut på at det skal bygges et nytt hovedsykehuset med administrasjon i Sandnessjøen, at sykehuset i Mo i Rana skal bestå og det skal være et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Begrunnelsen var at en slik løsning ville gi best tilgjengelighet for befolkningen på Helgeland.

Det er avgjørende at begge sykehus får beholde fullverdige akuttfunksjoner slik at det minste sykehuset skal være bærekraftig på sikt, understreker helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe. Toppe sier Frp «viser sitt sanne ansikt» i sykehuspolitikken, og at trusselen om omkamp viser at partiet er for sentralisering av tilbudet. Sløsing med tid og ressurser Helseminister Bent Høie gjorde det klart mandag at et forsøk på å få omgjort beslutningen vil være sløsing med tid og ressurser.

Hans partifelle, helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland, sier en omkamp bare vil bidra til å holde liv i en lang og vond konflikt.

Slaget har stått i flere tiår, nå er det handling som gjelder.

SYKEHUSET MO I RANA Relaterte emner

Innenriks Hovedsykehuset på Helgeland til Sandnessjøen — Mo i Rana beholder akuttsykehuset Beslutningen om å gå videre med to akuttsykehus på Helgeland blir ønsket velkommen fra Ap og Sp. Men Frp varsler omkamp. Utvid Sykehusstrukturen p Helgeland Helseminister Bent Høie på foretaksmøte der han presenterer fastsettelsen av ny sykehusstruktur på Helgeland. Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn — det vil si maksimalt 20 minutters biltur fra rådhuset. Det skal bygges et nytt sykehus, og den nøyaktige plasseringen er ennå ikke klar.

SYKEHUSET MO I RANA Kommentarer:
Forfatter om Sykehuset mo i rana
Gilje fra Finnsnes
Se over min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Cosplaying. jeg elsker lese bøker merkelig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net