Øvelseskjøring Med Henger

  1. Mer om
Øvelseskjøring Med Henger

Velseskjøring med personbil og tilhenger (B 96 og BE) · Den som er med deg. må være fylt 25 år · Bilen. må tilhøre klasse B med tillatt totalvekt høyst 3 500 kg Du har ikke lov å øvelseskjøre dersom politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort. Øvelseskjøring med personbil og tilhenger (B96 og BE Kan jeg kjøre øvelseskjøre med tilhenger Den obligatoriske opplæringen består av 5 kjøretimer med henger, Dette medfører effektiv opplæring og mer kvalitet på den private øvelseskjøringen velseskjøring for personbil Har du gjennomført trafikalt grunnkurs og fylt 16 år har du lov til å øvelseskjøre en vanlig personbil (klasse B

Det vil også si at jo mer mengdetrening, desto mindre blir risikoen for ulykker når du skal kjøre alene. Det er ingen regler for hvor du kan øvelseskjøre.

Likevel bør dere tenke på at det er et område med et trafikkmiljø som passer ditt nivå og din kunnskap.

I begynnelsen pleier man gjerne å starte på et sted med lite biler. Mange starter på store parkeringsplasser først og går så forsiktig over på lite trafikkerte veier. I begynnelsen bør du unngå å kjøre i mye trafikk og med høy fart. Når du behersker bilen, kan dere velge steder som er mer utfordrende, slik at du lærer noe nytt. Det er viktig å kunne kjøre i et variert trafikkmiljø. Du bør ha erfaring med å kjøre både i storbyer og på landeveier. Det er også viktig å kjøre til ulike tider på døgnet og i ulike værforhold.

Videre vil alt fra småturer til lengre kjøreturer være nyttige. Å ha kjørt 350—500 mil gir deg et godt utgangspunkt til å kunne ferdes trygt i trafikken og reduserer risikoen for ulykker. Hvor lang tid øvelseskjøringen tar, er avhengig av hvor ofte du kjører.

Det anbefales å ha kjørt minst 100 mil før oppkjøring. Samtidig er 4-6 måneder et realistisk mål for estimert tid for at du skal kunne kjøre ganske fornuftig og komfortabelt hvis du kjører jevnlig. Målet med øvelseskjøringen er å bli en så god sjåfør at du består oppkjøringen, og det er svært individuelt hvor lang tid det tar. Den største fordelen med å øvelseskjøre er at du blir en mer erfaren bilfører og ferdes tryggere i trafikken.

Det er større sjanse for at du blir sikrere og mer selvstendig på veien hvis du har kjørt mye før førerprøven. Hvis du bare skal kjøre med trafikkskolens lærere, vil du mest sannsynlig ikke få kjørt like mange timer og får mindre allsidig kjøreerfaring. Sett deg inn i lovverket Det er flere lover du må forholde deg til både når du øvelseskjører og er ledsager under øvelseskjøring. Hvis ledsager ikke oppfyller disse kravene, er ikke det lenger øvelseskjøring, men ulovlig kjøring.

Dette kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

I tillegg kan ledsager få førerkortet inndratt hvis det forekommer alvorlige feil. Eleven kan få sperrefrist siden man ikke har noe førerkort å inndra. Da kan man ikke øvelseskjøre med hverken ledsager eller kjøreskole i en viss tid. Den vanligste sperrefristen er på 6 måneder. Hvis man er under 18 år og får sperrefrist, starter sperrefristen fra den dagen man blir 18.

Her har man altså et eget ansvar for å sørge for at man øvelseskjører lovlig og etter regelverket. Alle som vil øvelseskjøre, må ha fullført trafikalt grunnkurs.

Øvelseskjøring med personbil (B) Statens vegvesen

Hvis du er mellom 15—25 år, varer kurset i 17 timer. Når du har fullført kurset, får du et bevis som du må ha med når du øvelseskjører.

I tillegg må du ha med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis du skulle miste beviset, kan du logge inn på Statens vegvesen sin nettside og finne det der, eller kontakte kjøreskolen og spørre om å få et nytt.

Trafikalt grunnkurs

Hvis du er over 25 år, er du fritatt fra deler av kurset. Da er det bare mørkekjøring og førstehjelp som er obligatorisk. Dessuten må du ha med legitimasjon med bilde som viser at du er over 25 år. Hvis du har førerkort fra annen klasse, trengs ikke trafikalt grunnkurs.

Gjennom hele opplæringen vil man sammen med kjørelærer jobbe sammen slik at man blir en sikker sjåfør på veien etter gjennomført opplæringsforløp.

Øvelseskjøring moped

Med førerkort for personbil klasse B, kan du kjøre et vogntog med totalvekt på 3 500 kg. Du kan da kjøre med en henger med tillatt totalvekt på inntil 750 kg.

Førerkort klasse B96, gir deg muligheten til å kjøre et vogntog med totalvekt på inntil 4 250 kg. Med klasse BE har du rett til å føre et vogntog med en samlet totalvekt på opptil 7 000 kg. Tilhengerens vekt kan ikke overskride 3 500 kg.

Du må være 15 år for å øvelseskjøre med moped AM146 og AM147, og ha fullført trafikalt grunnkurs. Den som er med deg må selv kjøre motorsykkel. Det er ikke lov å kjøre etter i bil eller på moped.

Spørsmål og svar om øvelseskjøring Trygg Trafikk

Kommunikasjon mellom deg og den som øvelseskjører med deg. På veg eller andre områder som ikke er avsperret, skal den som er med deg kunne instruere deg via tovegs kommunikasjonsutstyr. Det kan være lurt å starte opplæringen med timer hos en trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat.

Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, bør samarbeide tett gjennom hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring. For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang.

ØVELSESKJØRING MED HENGER Relaterte emner

Få tilbud fra trafikkskoler nær deg Sammenlign tilbud fra opp til 5 trafikkskoler og finn beste pris. Øvelseskjøre kan man gjøre uten førerkort. Det er ledsageren som er ansvarlig for kjøringen, og denne personen må selvfølgelig ha førerkort. Hensikten er å bli en god sjåfør og senere kunne ta førerkortet i den klassen du øvelseskjører i. Øvelseskjøring kan utføres med en privatbil, med en ledsager som ikke er en faglært kjørelærer. Oftest er dette en bekjent eller et familiemedlem. Mange øvelseskjører også med flere forskjellige ledsagere.

Øvelseskjøring Med Henger
ØVELSESKJØRING MED HENGER Kommentarer:
Redaktør på Øvelseskjøring med henger
Magnussen fra Steinkjer
Jeg nyter dele interessante nyheter raskt. Vennligst sjekk min andre innlegg. En av mine hobbyer er Eton Field Game.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net