Usa Befolkningstal

  1. Mer om
Usa Befolkningstal

Har drøyt 330 millioner innbyggere (US Census Det anslås at USAs befolkning er på 321 216 397 (juli 2015). Dette inkluderer illegale immigranter, som i 2012 ble anslått til 11,4 millioner Penger brukt på overvektsrelaterte problemer i USA i dag. Penger brukt på vektreduksjonsprogrammer i USA i dag personer bor i landet (2021) Se graf · Befolkningstetthet. 36 innbyggere per km2 (2017) Se graf · Biologisk mangfold tall 0 600M 1,500M Kina India USA Indonesia Pakistan Brasil Nigeria Bangladesh Russland Mexico Japan Etiopia Filippinene Egypt Vietnam Kongo

Nevada vokste raskest med hele 66 prosent, mens Nord-Dakotas vekst var 0,5 prosent. I sør økte folketallet i Georgia mest, med 26 prosent, mens nasjonens hovedstad, Washington, avga hele 5,7 prosent. I Midtvesten økte Minnesota mest for tredje tiår på rad med 12 prosent.

De fire regionene har nå henholdsvis 63,2, 100,2, 64,4 og 53,6 millioner innbyggere. I beltet langs grensen til Mexico var veksten 21 prosent, mens den langs den kanadiske grensen bare var 0,8 prosent. I tiårene 1950—2000 økte Sørstatene sin andel av befolkningen fra 31 til 36 prosent og veststatene fra 13 til 22 prosent, mens Midtvesten tapte sin andel fra 29 til 23 prosent og nordøststatene fra 26 til 19 prosent. Fra 2000 til 2010 var økningen i folketallet i prosent den laveste på et tiår siden 1930-årene, og omtrent på samme nivå som i perioden 1980—1990.

Men i USA er Gud seriøse greier, selv om andelen kristne faller. I 1990 regnet 86 prosent av voksne seg som kristne, mens tallet er sunket til 76 prosent i 2008, ifølge en undersøkelse i regi av religionsforskningsprosjektet ARIS. Dette er uansett tall som er skyhøyt over de fleste land i Europa.

Befolkningsøkningen

Men den store økningen skjedde på 90-tallet og ikke de siste ti årene, ifølge undersøkelsen. Mens tallet økte fra 8,2 prosent til 14,1 prosent fra 1990 til 2001, er tallet nå 15 prosent. Det er blant svarte og latinos som utgjør de mest religiøse, mens asiater er de minst religiøse.

For millioner av amerikanere blir drømmen oppfylt og de lever som frie borgere.

Har du lest dette? Hvor mange bor i usa

Men USA er også et av de landene i verden som er mest glade i å låse inn sine egne borgere. Noe som er langt høyere enn for eksempel i Kina.

Det mest ekstreme utslaget er at hele 9,9 prosent av afro-amerikanske menn mellom 30 og 34 år sitter i fengsel.

Denne grafen viser utviklingen i antall henrettelser i USA. USA er også det eneste vestlige land som praktiserer dødsstraff, men det er en synkende tendens. I 2011 ble 43 personer henrettet, noe som er ned fra 46 i 2010 og 85 i 2000.

Drap En god del av dem som er låst inne har begått drap. Da ble det registrert drøye 1,3 milliarder personer i landet, en årlig vekst på 0,57 prosent siden folketellingen i 2000. Den nye grunnloven førte med seg en langt sterkere sentralmakt enn i den opprinnelige konføderasjonen, og i 1789 ble George Washington den nye republikkens første president.

Samtidig møttes Senatet og Representantenes hus for første gang. De første grunnlovstilleggene, kalt Bill of Rights, ble ratifisert i 1791 og garanterte innbyggerne blant annet religionsfrihet, ytringsfrihet og rettssikkerhet. I løpet av 1800-tallet ekspanderte den unge nasjonen vestover, og perioden ble preget av stadige indianerkriger.

I 1845 annekterte De forente stater Republikken Texas, og året etter ble Oregonterritoriet amerikansk etter en avtale med britene. Gullrushet i California 1848—1849 i kombinasjon med jernbaneutbygging bidro til en storstilt folkeforflytning vestover, noe som ledet til nye konflikter med indianerne.

USAs befolkning Store norske leksikon

Sentral i konflikten var nybyggernes nedslakting av store mengder bison, noe som ødela prærieindianernes livsgrunnlag. Borgerkrigen ble med 620 000 falne den blodigste krigen i USAs historie.

Inn på 1850-tallet økte motsetningene mellom de forskjellige delstatene og mellom nord og sør.

De to delene av landet hadde grunnleggende forskjellige økonomiske systemer, med en plantasjeøkonomi basert på slavearbeid i sør og en mer moderne industriell kapitalisme i nord. Det var også strid om hvorvidt slaveriet skulle innføres i de nye delstatene som ble tatt opp i unionen, samt en prinsipiell uenighet om maktfordelingen mellom den føderale regjeringen og delstatsregjeringene.

Bakgrunnen for å avholde en folketelling, var datidens idé om at et lands befolkning ble sett på som en ressurs, og at denne ressursen måtte kartlegges.

Endringer i folketall I 1801 var folketallet i Norge omtrent 884 000.

De minste hovedstadene i USA

Det var først utover på 1800-tallet at vi fikk den store befolkningseksplosjonen: I 1865 var folketallet økt til mer enn 1,7 millioner og i 1875 til over 1,8 millioner. Hva var bakgrunnen for denne sterke befolkningsøkningen? Det som bestemmer utviklingen av folketallet i et område, er fødselstall, dødstall og inn- og utflytting.

På 1800-tallet holdt fødselstallene seg noenlunde stabile. Siden folketallet økte sterkt i denne perioden, må det altså ha vært noe annet som påvirket veksten. Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling, med kjernebidraget til FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling UN Women, i tillegg til FNs befolkningsfond UNFPA, og målrettede likestillingstiltak.

Vi trapper nå opp innsatsen innenfor dette området, konstaterer Astrup. Rekordforskjell Forskjellene på hvor mange barn kvinner får i ulike land er større enn noensinne, og det er ulikhet mellom kjønnene som er årsaken, viser den ferske rapporten «State of World Population 2018: The Power of Choice», fra befolkningsfondet. Ifølge sjokoladeprodusenten Nidar, spiser nordmenn over fem millioner marsipanegg med eller uten sjokolade og strø i påsken. Den kandidaten som får flest stemmer ved det formelle valget vil bli utpekt til presidentkandidat for partiet.

Mens Det republikanske parti velger sin presidentkandidat basert på en velgermodell hvor den kandidat som har vunnet flest delegater, og dermed stemmer, i løpet av nominasjonsvalgene utpekes til presidentkandidat for partiet på partikonventet, opererer det Det demokratiske partiet i tillegg med såkalte superdelegater. Superdelegatene er partimedlemmer som regnes for å ha stjernestatus i partiet, det er kongressrepresentanter, delstatsguvernører, nåværende president og tidligere presidenter, i tillegg til andre partitopper.

I dag utgjør superdelegatene 712 delegater eller en femtedel av stemmene på partitoppmøtet. Dette er delegater som er frigjort fra nominasjonsvalgene og som i prinsippet er uavhengige delegater som kan stemme på den kandidaten de ønsker. Siden valgordningen med superdelegater som supplement til delegater ved nominasjonsvalg ble innført i 1988, har superdelegatene vanligvis gitt sin stemme til den kandidaten med flest delegater etter nominasjonsvalgene. Ved såkalt «close race», en betegnelse som brukes når ingen av kandidatene har fått flertallet av delegater, vil superdelegatene gi sine stemmer til den kandidaten de mener vil har sterkest sjansen til å vinne presidentvalget.

USA BEFOLKNINGSTAL Relaterte emner

Omfang Folkemengd Gjeld alle personar registrerte som busette i Noreg 1. Personar som har innvandra for å arbeide i Noreg for mindre enn eit halvt år er ikkje med i statistikken, og personar som har flytta til utlandet utan å registrere seg er heller ikkje med. Kven som skal reknast som busett i Noreg, sjå deinisjoner. Definisjon av viktige begrep og variabler. Alle tal gjeld heimehøyrande de jure folkemengd. Kvartalsstatistikken Kvartalstal 1985-1999 Tala for endringar i siste kvartal byggjer på meldingar om hendingar i kvartalet fødslar, dødsfall, flyttingar som gjaldt personar busett i Noreg, og som blei motteke seinast éin månad etter slutten av kvartalet. Meldingar som kom seinare, blei ikkje teke omsyn til, så sant det ikkje blei nevnt i fotnote.

Usa Befolkningstal
USA BEFOLKNINGSTAL Kommentarer:
Forfatter på Usa befolkningstal
Aarseth fra Moss
Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: kubb. Jeg nyter lese om Norge grusomt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net