Skutvik Svolvær Ferge

  1. Mer om
Skutvik Svolvær Ferge

Booking - Bestill billetter. Informasjon om fergebilletter og booking samband · Vilkår for billettkjøp Det er tre hovedårer til og fra Lofoten med ferge Ferga mellom Svolvær og Skutvik driftes av Torghatten Nord AS. Svolvær ligger i Lofoten, som er et svært populært reisemål for Skutvik er et idyllisk sted på Hamarøya, Nordland. Svolvær er hovedstaden i Lofoten. Mellom disse stedene går det ferge Skutvik - Skrova - Svolvær - Norges vakreste fergereise. Hvordan er trafikken mellom Svolvær til Skutvik på sommeren

Butikker, restauranter og aktiviteter i Henningsvær J oker er matvarebutikken midt i Henningsvær som har det meste du trenger, og Max storkiosk har enkelte dagligvarer. Henningsvær har et rikt utvalg av lokale butikker, det er museum og galleri, glasshytte og keramiker og mange ulike aktivitetstilbud. Utvalget av spisesteder og vannhull er forbausende stort og variert, vi gir gjerne anbefalinger.

Fergeruter og hurtigbåtrute til Lofoten

Se Visit Henningsvær for en oversikt over dette og mange ulike aktiviteter som tilbys. Vi kan anbefale en 3 timers båttur fra Svolvær til den magiske Trollfjorden med en ny elektrisk båt, noe som gir deg en unik panoramautsikt og stille, nært møte med omgivelsene både over og under vannet!

Hun er medlem i Facebook gruppa "Nok er nok" som kjemper for å verne om hurtigbåttilbudet langs Nordlandskysten. Gruppa har over 4600 medlemmer. For de reisende som er ukependlere blir ikke økningen 40 prosent.

Svolvær Skutvik

Kjøper du et ukekort blir prisøkningen på i underkant av 10 prosent, dette tilsvarer rundt 3000 kroner ekstra i året. De viktigste årsakene er kort reisetid og kort veg. Av de 342 som besvarte undersøkelsen var det til sammen ca. Hvis en regner med at dette er representativt for en periode på to måneder på sommeren representerer dette et betydelig antall reisende. Samlet trafikk på strekningen Bognes Lødingen i perioden 20. Til sammenlikning var trafikken på ferga Svolvær i samme periode i 2013 i størrelsesorden kjøretøyer.

Figuren viser her andelen av alle svar, dvs.

Topptur fra Skutvik til Salen

Figur 7-8: Vurderte alternativer 7. Det ble utdelt spørreskjema til besøkende ved senteret i perioden fra 15. Fra denne undersøkelsen ble det kun returnert 58 skjemaer. Dette er et lite utvalg og resultatene er derfor ikke tillagt vesentlig vekt i vurderingene. Hovedresultatene er gjengitt under. Skal du benytte fergen Svolvær-? Videre ble det gjennomført møte med representanter for Hamarøy kommune, for Hamsunsenteret og for reiselivsnæringen i Hamarøy den 14.

Han var kritisk til Vegvesenets og fylkets prosess rundt den betydelige utvidelsen av sambandene Bognes-Lødingen og Bodø-Moskenes og fremholdt at mange hensyn taler for at sambandet fortsatt må opprettholdes og utvikles. Lofoten har lenge vært en spydspiss i markedsføringen av turisme til Norge, og bredde i transporttilbudet er et middel til å lykkes med dette.

Fylkeskommunen har investert betydelige midler i etablering av Hamsunsenteret på Hamarøy, som befinner seg utenfor allfarvegen E6, men hvor fergen har en viktig rolle for å trekke folk til stedet.

Aino Ellingsen, Ellingsen Seafood AS: Ellingsen Seafood har investert betydelige midler i oppdrettsanlegg og anlegg og utstyr til produksjon og pakking av oppdrettslaks på Skrova.

Ferjesambandet Svolvær–Skrova–Skutvik Wikipedia

Selskapet har drift i flere kommuner i Lofoten. Det transporteres betydelige volumer av ferdigprodukter ut og paller og isoporkasser inn, samt annen transport, og antallet trailere ut og inn anslås til ca i 2015 ca i 2012 pluss transport av annen fisk, og hvalkjøtt i sesonger.

Alle transportene går til og fra og E6. Både transport av paller, isoporkasser og ferdigproduktet laks benytter i stor grad ca. De bilene som ikke bruker denne forbindelsen, skal hovedsakelig nordover til Troms og Finnmark og østover til Sverige, Finland og Russland.

Produksjonen i sjømatbedriften er i stor grad lagt opp etter fergetidene i en samlet logistikk-kjede, som fungerer bra på tross av at antall avganger per uke er lavt. Et problem er at tollstasjonen ved Bjørnevatn stenger så tidlig at biler som benytter kveldsfergen fra Skrova ikke rekker tollstasjonen samme dag.

Dette medfører store omveger via Graddis og betydelige merkostnader. Fortsatt høy verdiskapning i virksomheten på Skrova nå 400 mill. Isoporkasser til emballasje er bedriftens største inntransport. Transport via Bognes-Lødingen og Lofast og ferge til og fra Skrova er en betydelig lengre og dyrere transportmåte. Det ble vist til en masteroppgave fra som har tallfestet merkostnadene ved en endring som ble gjennomført i fergetilbudet i 2008, som alene er tallfestet til ca.

En av årsakene til dette er at transporten fra Bodø via og tilbake passer godt med kjøreog hviletidsbestemmelsene for sjåførene, som kan benytte pålagt hviletid på fergen. Transport via Lofast ville kreve vesentlig økt innsats av sjåførtid til denne transporten. Dette kan også gjelde andre transporter med buss og lastebil i regionen. Nicolaisen, Vågan kommune Nicolaisen opplyste at fergen -Svolvær fortsatt er et forhandlet samband, i motsetning til de øvrige sambandene, som nylig er konkurranseutsatt og har fått nytt materiell.

Det er Torghatten Nord som opererer alle de tre sambandene i Lofoten.

Det er en del å bemerke vedrørende regulariteten i sambandet. Dette har hatt konsekvenser bl. Én årsak til forsinkelser har trolig vært at det ikke var billettører på fergestedene, men at øvrig mannskap utførte billettering om bord. Dette kan medføre at billetteringen ikke er ferdig under overfarten og at avkjøringen derfor tar lengre tid. Når det gjelder fergekapasiteten, opplyste kommunens representanter at den 80 prosents kapasitetsøkning som ble lagt inn i siste anbud, neppe er realisert fullt fordi det er langt flere store kjøretøyer bl.

Skutvik Svolvær

Disse bilene fører til at hengedekkene, som skal gi den nødvendige tilleggskapasiteten, ikke kan benyttes i det omfang som var forutsatt. Kapasiteten begrenses også av at det transporteres farlig gods. I en oppramsing av hvilke transportoppgaver som er viktigst for fergen, ble følgende fremhevet av gruppen: 1.

Tomgods og varer til, og produkter ut fra Skrova 2. Bobiler og ferierende 4 42 41 3. Hyttefolk mange lofotværinger har hytte i Hamarøy og i noen grad omvendt 4. Vi gjør oppmerksom på at det på dette sambandet ikke er forhåndsreservasjon av plass annet enn for busser.

Høyest trafikk det er mellom kl 1315 og 1745 i begge retninger. Avgangen med høyest trafikk og lengst ventetid til neste avgang er kl 1430 fra Lødingen. Kommer du ikke med her er ikke neste avgang før kl 1545. Vi anbefaler at sikte deg inn på avgangen kl 1400, er du på fergekaien til den avgangen kommer du i alle fall med kl 1430.

Om trafikktips Vi oppdaterer trafikktipsene etter hvert som vi får inn ny statistikk, og av erfaring vet vi at trafikken endrer seg litt i slutten av juli. På generelt grunnlag anbefaler vi alltid å forhåndsreservere på sambandene Bodø — Værøy — Røst — Moskenes og Svolvær — Skutvik.

Husk at du må være på kaien 45 minutter avgangen for å sjekke inn. Kanskje rekker vi også en liten tur opp på Høgskrova 281 moh.

Reise til Svolvær

Vi spiser lunsj på Skrovabrygga, før fergen seiler tilbake til Svolvær. Dagens middag spiser vi på kai-kanten i Svolvær - på Restaurant Du Verden. En av Norges nyeste og flotteste katamaraner går denne ruten, hvor det finnes lettere servering om bord.

SKUTVIK SVOLVÆR FERGE Relaterte emner

Ruteinfo Skal du reise til og fra Lofoten? Reisetips finner du her! Skal du reise til og fra Lofoten i sommer? Vi har sett på trafikken etter at det kom ny kapasitet inn, og her kan du finne noen tips for å planlegge turen din med Lofotfergene. Sambandet betjenes av nye moderne gassferger og en oppgradert suppleringsferge nå i høysesongen.

SKUTVIK SVOLVÆR FERGE Kommentarer:
Forfatter på Skutvik svolvær ferge
Antonsen fra Hermansverk
Jeg nyter studere dokumenter tvilsomt. Siste nytt: min andre innlegg. En av mine hobbyer er Fujian weißer Kran.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net