Reidun Førde

  1. Mer om
Reidun Førde

Reidun Førde er en norsk lege som er professor i medisinsk etikk Universitetet i Oslo. Hun har blant annet vært professor ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og mangeårig medlem for legeforeningens råd for legeetikk Reidun Førde (født 1950 i Høyanger) er en norsk lege som er professor i medisinsk etikk Universitetet i Oslo. Hun har blant annet vært professor ved Senter Reidun Førde vart fødd i 1950 i Høyanger og er busett i Oslo. Ho er syster til Einar Førde. Førde tok medisinutdanninga i Oslo, og vart cand Professor Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo Send e-post. Inlegg av Reidun Førde som professor Førde, Reidun & Aasland, Olaf Gjerløw (2017). Is imperfection becoming easier to live with for doctors

Vi ønsker å benytte anonymisert informasjon om hva du ser på, for å kunne gjøre vår webløsning bedre og lage innhold som flere av våre brukere har bruk for og verdsetter. Når man vurderer alvorlighet, vil det være nærliggende å tenke alvorlighet knyttet til diagnose, og hva prognosen for denne er uten behandling.

Reidun Førde bøker ARK Bokhandel

Det vil for eksempel bety at man prioriterer pasienter i hjemmetjenesten med de mest alvorlige lidelsene, de med dårlig regulert diabetes type 1, eller de med alvorlig KOLS eller hjertesvikt, hvor konsekvensene av ikke å få hjelp kan være store. Faren når vi skal prioritere ut fra denne forståelsen av alvorlighet, kan imidlertid være at man prioriterer de medisinske, mest målbare behovene, og at vel så betydningsfulle psykososiale behov og koordinering av helsehjelp ved sammensatte behov, blir nedprioritert.

Behovet for koordinert hjelp er spesielt viktig for at de med sammensatte og store behov skal unngå både sykehusinnleggelse og smitte. Ressurskriteriet Ressurskriteriet vil alltid spille inn i prioriteringer. Hos multimorbide pasienter med store omsorgsbehov og kort leveutsikt vil forholdet mellom nytte og ressursbruk fort føre til at disse pasientene kommer dårlig ut fordi helsehjelpen er ressurskrevende.

Å dekke basale behov og opprettholde verdighet og livskvalitet har en nytteverdi som rettferdiggjør høy ressursbruk hos eldre syke og hos andre pasienter med store hjelpebehov i kommunehelsetjenesten.

Reidun Førde

Ressurskriteriet må ikke brukes alene, men skal sees i sammenheng med de to andre prinsippene. Dersom en kun vektlegger ressurser, vil dette kunne bidra til større forskjeller mellom kommuner, der de som bor i kommuner med stram økonomi, ikke får tilbud om de samme tjenestene som innbyggere med samme behov i rikere kommuner. Alder Det man er enige om, i alle prioriteringsføringer, er at alder ikke skal gjelde som eget kriterium.

I kommunehelsetjenesten er det både yngre og eldre brukere.

Stein Førde Kapital

Dersom funksjon og mestring er det man skal måle nytte opp mot, kan det være en fare for at man for sterkt vil prioritere de yngre, som har mest mulig nytte av en tjeneste eller et tiltak, på bekostning av de eldres behov. I forbindelse med koronapandemien har dette også blitt tydeligere.

Har du lest dette? Mingat helse førde

Ved Senter for medisinsk etikk har vi blant annet blitt kontaktet av pårørende som er bekymret fordi eldre er blitt spurt om å avstå fra livreddende og livsforlengende behandling. Hun har vært professor ved UiO siden 2000.

Etikken var viktig for hvem som skulle få vaksine først i Norge

Førde var medlem av Lønning II-utvalget om prioriteringer i helsevesenet 1997. Hun ble medlem av Rådet for legeetikk i 1994, og var leder fra 1998 til 2005. Olaf Gjerløw Aasland,, Reidun Førde 28. Reidar Pedersen, Reidun Førde 14.

Laake mener at myndighetene har utnyttet Kristina- Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde 23. Land som Belgia, Polen, Frankrike og Estland anbefaler å vaksinere helsepersonell først. Ekspertgruppen om målet med vaksinen Redusere risiko for død Redusere risiko for alvorlig sykdom Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur Beskytte sysselsettingen og økonomien Gjenåpne samfunnet Vis mer Ekspertgruppen anbefaler også at geografisk prioritering vurderes, om smittepresset er å svært forskjellig i ulike geografiske områder når vaksinen kommer.

Folkehelseinstituttet ser ikke bort fra at vaksiner kan bli brukt til å slå ned utbrudd, men ser for seg en jevn fordeling av vaksiner blant risikogrupper over hele landet.

reidun førde

En million eldre og risikoutsatte En mer finmasket prioritering av vaksinekøen kan ventes når effekten av coronavaksinene blir kjent. Andre mål var å opprettholde essensielle tjenester, beskytte sysselsetting og økonomi, og å gjenopprette samfunnet, forklarer Littmann. Annonse Et spørsmål om menneskesyn — Ved å beskytte de svakeste og mest sårbare bidrar vi til å opprettholde sysselsetting og beskytte økonomien, sier Førde, som også føyer til at likeverd var viktig.

For meg er det et helt grunnleggende menneskesyn. Førde er også stolt over at vi startet så tidlig i Norge: Vi kunne være tidlig ute og si «dette er viktig» og styre etter det, og vi kan nå være et forbilde for mange andre vanskelige beslutninger, sier Reidun Førde, professor i medisinsk etikk.

REIDUN FØRDE Relaterte emner

Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. Fulltekst i vitenarkiv. Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning. Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.

Reidun Førde
REIDUN FØRDE Kommentarer:
Redaktør på Reidun førde
Johnson fra Sørum
Les gjerne min andre nyheter. jeg er tent på Jet-Sprint-Bootrennen. Jeg har lyst lese om Norge raskere.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net