Radio Loland Bingo

  1. Mer om
Radio Loland Bingo

Hjemme i din egen godstol, hos naboen eller i bilen kan du spille RadioBINGO. Når du får Bingo, ringer du inn til våre godt rutinerte programledere og Radio Loland er en lokalradio som sender på FM, DAB og nettradio med studio i Vennesla. Spill radiobingo hos oss hver torsdag kl Radiobingo.no er ein portal for lokalradioar som sel bingohefte på nett. Registrer deg eller klikk deg rett inn på din radiostasjon for enkelt å kjøpe Her får du kjøpt bingoblokker til Radio Lolands bingo: YX Håneskrysset, DaCapo Kristiansand, Narvesen Markens, Rema Voie, Ica Stormarked Vågsbygd, Shell i Heldiggrispotten og 12.700 i faste premier. Kjøp blokker på våre utsalgssteder (se radiololand.no), eller kjøp p

Denne kan være prototypen til kommende nettsidedesign for lokalradioer i løpet av det nye året. Radio Loland er en lokalradio som har eksistert siden 1988 og kanalen har siden 2014 hatt en nettside med et design som flere lokalradioer har brukt.

Programmet er ganske avansert og bygget opp på såkalte logaritmer. Tekniker Sina Elise Rafoss kontrollerer, noterer og tar imot telefoner. Når kveldens bingovert trekker et tall fra maskinen, vises dette også inne i teknikerrommet.

Er fortsatt landets mest populære lokalradio

Både tekniker og bingovert noterer i tillegg alle tall på et eget skjema. Flere radioer har delt ut over 100 000 kroner i radiobingo 07. Og nå strømmer det inn med meldinger om lyttere som vinner over 100 000 kroner. Har du krysset feil trykker du en gang til for å fjerne tallet.

Har du kjøpt flere hefter blir det krysset av på alle automatisk. Har du bingo får du opp en bekreftelse, og kan skrive inn kontonummer og klikke på «send inn bongen» Når du hører at bingoen er godkjent krysser du av for 2 rekker og fortsetter til bingo, og krysser av for 3 rekker. Viktig å huske dette, for er du på feilt ark, kan du få opp at du har bingo uten å ha bingo.

Får du bingo så må du ringe så fort som mulig. Du må oppgi bankkontonummeret og sende inn blokk ved gevinst. I Asia vil salmene være hengt opp i form av vakkert kalligraferte skrifttegn.

Kjøp Bingobonger Bygderadio Vest AS

Røkelsen driver gjennom kirkerommet i Russland. Men forbausende ofte vil du kunne kjenne igjen en melodi som blir sunget også hjemme på Nordberg. Og i hvert fall vil du kjenne igjen tekstene i skriftlesningen. Nattverden er den samme, og de fleste steder vil du kunne ta del i den, selv om det er noen kirker som ennå ikke har opprettet nattverdfellesskap, fordi tradisjonene fortsatt står et stykke fra hverandre teologisk.

Det grenseløse består i felles tro på at Kristus er den oppstandne frelseren som hadde gjort alle mennesker likeverdige overfor Gud. Den verdensvide kirke er ingen organisasjon, verken som FN eller Røde Kors. Den utgjør en organisk enhet.

Radio Loland med underskudd

Den binder sammen nabomenighetene Ris, Nordberg og Grefsen, men også menighetene i den avsides Blånildalen i Etiopia og i Kainan i det avanserte japanske samfunnet — for å nevne to vennskapsmenigheter. Derfor ber vi for dem, yter økonomisk støtte og mottar den inspirasjonen vi kan få fra dem. Troen binder sammen på en annen måte enn en felles ideologi. Troen gir et felles håp knyttet til det Jesus gjorde — for alle.

Når grensene justeres mellom menigheter i Oslo, er dette små- 12 Savner du noe? I garderoben til kirkestuen står det tre kasser med gjenglemt tøy og annet. Her er godt utvalg av votter og hansker. Du finner også vakre røde sko nr 16. Bønnering Mandag og onsdag er det bønn i kirken kl.

Det er forskjellige bønnetema hver dag. Mandag: Voksne, eldre og handicappede Onsdag: Barn og ungdom Fredag: Internationalt arbeid og andre menigheter Lørdag: Stab — menighetsråd — menighetsvekst — bønnegrupper — forbønnslapper. Søndag: Gudstjenesten Bønnesamlingene er åpne for alle, og vi håper mange vil komme og være sammen med oss i bønn for alle som bor i vår menighet og for alt arbeid som drives i menigheten.

Velkommen til bønnefellesskap. Menighet og misjon Menighetens misjonsprosjekt går ut på å utdanne kristne til tjeneste og bygge kirker i Blånildalen. Menighetene ligger i Vestsynoden av Den etiopisk evangeliske kirke Mekane Yesus. De opplever fortsatt stor kirkevekst, men mangler arbeidere til å ta hånd om de mange nye kristne. Pengene går blant annet til en stipendordning for prester, evangelister og kvinnelige arbeidere.

Les mer om arbeidet på menighetens hjemmeside. Menigheten Kainan i Japan ber for Nordberg menighet, og de ønsker vår forbønn. Bilder og informasjon om menigheten ligger på hjemmesidens nyhetsarkiv. Anna og Petter Malmstein ble i sin tid utsendt fra Nordberg menighet. De arbeider ved Victory Home på Taiwan, en internatskole for handikappede barn og ved misjonssykehuset på samme sted.

De driver også språkundervisning. De ønsker vår forbønn. Noen må riktignok vende seg mot et annet kirkekontor når et nytt barn skal følges til dåpen. Men barnet innlemmes i kanskje det største fellesskapet som finnes på jorden, den kristne kirke. Også derfor er det helt naturlig at kristne fra noen av de etniske grupper som bor i Oslo, holder møter og gudstjenester i Nordberg kirke. Dessuten blir nesten alle gudstjenester i vår menighet oversatt simultant til engelsk.

Det er spennende å tilhøre denne store sammenhengen. Vi sorterer ut matavfall, plast, papp og papir, glass og metall.

Matfall skal i grønne poser, plastavfall i blå poser. Posene står i skapet under oppvaskkummen. Når de er fulle, knytes de sammen med dobbelknute og legges sammen med restavfallet i kontaineren ute.

Papp og papir skal i egen kontainer. Restavfallet skal som tidligere i de store sorte sekkene. Mer om hvordan dette skal gjøres, kan du lese i sorteringsguiden på kjøkkenet! Menighetens nettsider Nordberg menighet har sine egne nettsider. De oppdateres kontinuerlig. Der finner du omtale av aktuelle arrangementer i menigheten, sammen med nyttige opplysninger om dåp, vielser og begravelser - og andre fakta om menigheten. Her er nettadressene: www. Det er lagt opp til vel ei ukes feiring i tidsrommet 4.

En rekke arrangementskomitéer vil forberede de enkelte begivenhetene mer i detalj. Informasjon og aktuelt materiale vil bli formidlet på en egen hjemmeside. De som har relevante fotos fra begivenheter i kirka gjennom de femti årene, bes levere dem på menighetskontoret eller sende dem elektronisk til [email protected] Jubileumskomitéen vil fortløpende formidle stoff om feiringen gjennom menighetsbladet. Påskepredikant Professor Jacob Jervell skal holde prekenen i Nordberg kirke 1.

Jacob Jervel hadde i mange år det prestisjetunge professoratet i nytestamentlig teologi ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom årene ofte besøkt Nordberg kirke, men dette blir etter alt å dømme siste gang han står på kirkens prekestol.

Nå går han i sitt 86. Han har skrevet en rekke bøker om teologiske spørsmål, men den som - kanskje for siste gang - vil høre hva han har å si om Jesu oppstandelse, bør finne veien til kirken 1.

De eldste har dannet en egen gruppe og stemt over hva de vil kalle seg. Og navnet ble "Tweesters". De vil gjerne ha med seg mange flere barn! Navnet spiller på Tweens, som er gruppa mellom 10-13 år. Ordet Tween kommer fra det engelske "in between", fordi gruppa er mellom barn og ungdom. Lenge lurte de på om de skulle kalle seg Nordberg Soul Children, og knytte seg organisatorisk til Normisjonens Soul Children-bevegelse.

Men da måtte de valgt eget styre og hatt sin egen økonomi.

Kjøp Bingobonger

Slik det fungerer nå, er de en del av Bago-familien sammen med Rannveig og Charlotte og deres kor. Da blir det mindre administrering, og det er positivt, mener Marie Bakkevig Hillesund, som har ledet Tweesters siden starten i høst. Sang og sosialkveld De møtes hver onsdag kveld kl 1800 i ungdomshuset, til sosialkveld eller til korøvelse. Første onsdag i hver måned er det sosialkveld, og den er åpen for alle 5.

Neste gang, onsdag 6. På sosialkveldene i Tweesters er det mange som bidrar med programinnslag. Her demonstreres en ny, egenlaget dans bildet over. Så får de prøve ryggene sine og balanseevnen i limbo under. Dessuten deltar de ved enkelte gudstjenester til høyre. Vi deler ut denne boken til alle tårnagenter som kommer. Så blir vi med søndagsskolen ned i kjelleren. Vi er ferdige til kl. Hilsen agentsjef Ole Andreas De er mest jenter. Kjernen består av 20 jenter med masse energi, liv og glede.

På sosialkvelden i februar var det "kampkveld", med 25 jenter og 5 gutter. To lag som konkurrerte om hvem som hadde det beste kampropet, i lakrisspising og i "Beat for beat". På sosialkvelden i mars bidro jentene med egne underholdningsinnslag, sang og vitseteater. Det ble det mye knis og latter ut av! Og så var det hentekonkurranse: "Hvem er den første til å gi meg en - snøball?

Marie Bakkevig Hillesund slutter som ungdomsleder til våren, og menigheten er på jakt etter en som kan overta ansvaret for denne morsomme gjengen. Se mer om stillingen på side 27. Har du lyst til å bli med? Kom til ungdomshuset en onsdag! Eller ta kontakt med Marie hvis du har noen spørsmål. Kontaktinfo på side 31. Konfirmantene skal i år delta på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 12. Da gjør også foreldrene en stor innsats med organisering, baking og kjøring.

I fjor samlet kullet inn 70 000 kroner, og vi regner med å sette ny rekord på 80 000 kroner i år. På landsbasis deltar 40 000 bøssebærere for Kirkens Nødhjelp den dagen. Fastetid er aksjonstid Det er ikke rettferdig at over 1 milliard mennesker i verden fortsatt lever i ekstrem fattigdom. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det handler om rettferdighet! Verdens fattigdom er enkelt synlig for oss i at noen sulter, mens andre ikke gjør det.

Men de underliggende årsakene til økonomisk urettferdighet er kompliserte. Bibelens budskap om faste utfordrer oss til å omsette tanker og ord til faktisk handling, og gjennom vårt engasjement og bidrag til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi virkeliggjøre Guds ord.

Den norske kirke har hatt kampen for økonomisk rettferdighet på sin dagsorden i mange år, og vi er utfordret av det internasjonale kirkefellesskapet til å arbeide med global rettferdighet. Årets 90 konfirmanter har fått hver sin bibel og debutert som sangkor i kirken. Det skjedde ved en gudstjeneste i slutten av januar, etterat de hadde øvd et par timers tid dagen før.

Nå skal de gå med bøsser for å samle penger til Kirkens Nødhjelp i fasteaksjonen 12. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 oppfordres vi til å støtte kampen for økonomisk rettferdighet og for en fremtid uten fattigdom. Fastetiden er vår aksjonstid i den norske kirke.

RADIO LOLAND BINGO Relaterte emner

Flere radioer har delt ut over 100 000 kroner i radiobingo 07. Og nå strømmer det inn med meldinger om lyttere som vinner over 100 000 kroner. Etter at bingoforskriftene ble endret i vinter har lokalradio nå lov til å 100 000 kroner i jackpot på sin radiobingo. Nå er det flere radioer som har delt ut kjempepremien, den siste vi har fått høre om er Radio Loland i Agder. Jorunn Hansen stakk av gårde med 100. Mannen ville det annerledes, og kjøpte bonger på Meny Rona. Det viste seg å være inntektsbringende.

RADIO LOLAND BINGO Kommentarer:
Forfatter om Radio loland bingo
Rusten fra Mo i Rana
jeg er glad i rapporterer norske nyheter vakkert. Les gjerne min andre nyheter. Jeg trives Episkyros.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net