Ku Raser

  1. Mer om


Storfe kalles også tamkveg, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr Sider i kategorien «Norske kuraser». Under vises 9 av totalt 9 sider som befinner seg i denne kategorien Storfe, ofte bare omtalt som ku og okse, er en type husdyr som på rasene aberdeen angus, hereford, charolais, limousin og simmental Vestlandsk fjordfe er en av seks bevaringsverdige storferaser i Norge. Nå etterspør bønder, rådgivere og forvaltning mer kunnskap om egenskapene

Viktige egenskaper Sæther trekker fram egenskapene til de gamle storferasene, og nevner blant annet evnen vestlandsrasene har til å ta seg lett fram i variert terreng.

Det er nettopp den vestlandske raudkolla hun er aller mest bekymret for statusen til, og denne rasen er den eneste som har mindre enn 200 avlskyr. Nibio trekker videre fram bønder og matfolk som gjerne framsnakker de gamle rasene, og skriver at slakter Aria Amirvar fra Annis Pølsemakeri i Mathallen i Oslo opplever at kundene vil ha det de kaller for «Urfa». Ettersyn av klauver og klauvspikking bør skje en gang i året, dette gjelder også alle kuer i besetningen.

Når det kommer til oksens kapasitet sier man at en eldre okse 2 år eller eldre kan klare å bedekke ca 30 dyr, mens en ungokse 14-18 mnd kan klare ca 10-18 dyr. Med semin i tillegg til bruk av okse vil man kunne spre genetikken mer og dermed øke avlsframgangen i egen besetning. Drektighetskontroll Drektighetskontroll kan gjøres 6 uker etter inseminering eller 6 uker etter at oksen ble tatt fra kyrne.

Vil ha økt satsing på gamle kuraser

Ved bruk av okse er det viktig å få drektighetskontrollert noen av dyra før de eventuelt slippes på utmarksbeite slik at en ser at oksen har gjort jobben sin. Drektighetsundersøkelse gir også oversikt slik at en kan melde inn tomme kyr til slakt og slippe unødvendig fôring. Derfor kan du legge på 5 poeng til hovedindikatoren for å få et riktig bilde av DVI i disse besetningene. Forskjeller på landsgjennomsnittlig dyrevelferdsindikator som er rasespesifikke Dyrevelferdsindikatoren DVI er basert på landets gjennomsnittstall for 2015 og spredningen for dette året.

I august 2020 var det hele 7 283 av besetningene som hadde minst ei melkeku av rasen NRF. Den første kom i 1926.

Der fins omtale av flere tusen dyr og mye historikk. Bøkene kan lånes på biblioteket. Tidligere var telemarkskua et slags nasjonalsymbol.

Norske kuraser Laget for Østlandsk Rødkolle

I dag er det registrert under 600 av dem i hele landet. Den som først og fremst tok initiativet til avlsarbeidet var statsagronom Johan Lindeqvist.

Han var svensk og kom med nye impulser fra utlandet. Han så at kyra i øvre Telemark var hardføre og melket godt, og passet i fjord-, skogs-, fjellbygder. Første rasefeutstillinga var i Kviteseid 1856.

Norsk Rødt Fe gjør andre kuraser mer fruktbare

Ti år senere ble Seljord fast utstillingssted og har vært det i alle år senere. Etter hvert, og særlig i etterkrigstiden kom det inn større storferaser som kunne yte mer. Du er innlogget som Vi finner ikke et aktivt abonnement på din bruker. Ikke riktig bruker?

Pristilskudd og avgifter for kjøtt

En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. Journalene gjøres tilgjengelig i pdf-format på www. I offentlighetsforskriften § 7, jf § 6 fjerde ledd, er det spesifisert en del opplysninger som ikke skal framgå av offentlig journal og journaler som legges ut på nettet.

Videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i offentlig journal når oppføringen er eldre enn tre måneder. Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn via offentlig journal blir oppbevart arkivert.

Telefon Telefonsystemet logger antall henvendelser tjenesten mottar, samt lengden på telefonsamtalene.

Doktorgrad om kjøttfe i utmark Disputaser Forskning Hovedsiden

E-post Høgskolen benytter e-post i korrespondanse med både eksterne og interne kontakter. Fordi e-postsystemet er ukryptert bør du ikke sende sensitive personopplysninger per e-post. Del heller aldri passordene dine med andre per e-post. Ved fratredelse slettes ansattes e-postkontoer, men enkelte relevante e-post kan bli overført til kollegaer.

Innlegg: Parkering ingen melkeku, heller en hellig ku og subsidiert DN

Men det vil være en målsetning å få en NRF-ku som har så riktig prote insammensetning som mulig ut fra industriens behov om å optimalisere råstoffutnyttelsen og redusere svinn både ved produksjon av ost og ved produksjon av ferske fermenterte melkeprodukter. Dette prosjektet skal bidra til å avklare om disse to typer produk sjoner har ulike krav til proteinenes egenskaper.

Genetiske proteinvarianter er i dag ikke en del av avlsmålet til NRF-kua, prosjektet vil bidra til å avklare om det bør være det.

Last ned også: Kredinor fakturaservice

KU RASER Relaterte emner

Artikler om kjøtt Hva er forskjellen på storfe og kjøttfe? I butikken finner du biffkjøtt fra både storfe og kjøttfe, men hva er det som skiller dem? I butikken i dag skiller vi ikke på okse- og kukjøtt. Vi bruker fellesbetegnelsen storfe. Grunnen er at biffkjøttet som kommer fra ku som regel er like bra som biffkjøtt fra okse.

KU RASER Kommentarer:
Forfatter på Ku raser
Bergan fra Vadsø
jeg er glad i rapporterer norske nyheter dypt. Se gjennom min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Schlagstock wirbeln.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net