Ppu Deltid

  1. Mer om
Ppu Deltid

Content [hide]

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker PPU3510D – PPU deltid del 1 av 2. Kort om emnet; Hva lærer du? Opptak og adgangsregulering; Forkunnskaper I Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring Deltid; Nettstudium; Heltid Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y) er for deg som ønsker kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) - Skoler | Studier | Utdanning

Eksamen skal synliggjøre studentens kunnskaper, utøvelse og utvikling i det å ta utgangspunkt i læreplaner og legge til rette for undervisning, elevenes læring og vurdering i faget og yrket.

Praktisk pedagogisk utdanning

Vurderingen gis med karakteruttrykkene A-F. Emnene i pedagogikk har en langsgående vurdering med en skriftlig og en muntlig del.

Praksisopplæringa er læringsarena, forskingsområde og utprøvingsfelt for både pedagogikk og fagdidaktikk i matematikk og naturfag, og må sjåast som ein integrert del av studiet. Eit viktig mål er å aktivere studentane si teoretiske innsikt i praksis, samt å forstå erfaringar frå praksis i lys av teori.

For det første er det jo 4 ukers praksis på høsten og 8 på våren for deg som jobber i skolen så vil det si 9 uker uten arbeid, da det også er vinterferie midt i der. I praksisopplæringen får studenten innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag, samt prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet.

UiT Norges arktiske universitet

Les mer om praksisplass her. Utdanningsstipend Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend fra Utdanningsdirektoratet for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning.

Les også: Tv2 oppussing

Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. I kombinasjon med mastergrad i idrettsvitenskap gir studiet tittelen lektor.

Med denne utdanninga får du blant anna lære: å formidle pedagogiske og fagdidaktiske tema i matematikk og naturfag på ulike nivå å legge til rette for god fagleg og sosial læring å byggje gode relasjonar og å samarbeide med aktørar som er relevante for skoleverket korleis vi kan ivareta mangfaldet i skolen og i den enkelte elevgruppa Deltidsstudiet i PPU er ei intens og arbeidskrevjande, men samtidig svært lærerik utdanning.

Gjennom samlingane, oppgåvearbeidet og praksis blir du godt kjent med medstudentane dine.

Du får tett oppfølging av engasjerte fagpersonar, både i undervisninga og i praksisopplæringa. Det er 300 søkere mer enn i toppåret 2016, og nær dobbelt så mange som i fjor.

Professor og viserektor Oddrun Samdal ved UiB forklarer de to søkertoppene med at 2017 opprinnelig var året da masterkravet skulle tre i kraft. Mastergrad gir tilleggspoeng og dermed konkurransefortrinn, forteller Samdal. Lærerutdanning som påbygging FPPU innen allmenne fag bygger på en universitets- eller høgskoleutdanning med fag som er relevante for allmenne fag i grunn- og videregående skole. I den høyere utdanningen din bør du ha grunnlag for minst to undervisningsfag i skolen.

PPU DELTID Relaterte emner

Tilbudet er et påbyggingsstudium i pedagogikk og fagdidaktikk, som sammen med tidligere fagutdanning gir faglærerkompetanse og kvalifiserer for stilling i skolen. PPU tilbys både som årsstudium 2 semester og deltidsstudium 4 semester ved Høgskolen i Telemark. Forskrift om rammeplaner for lærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er under revisjon og kan føre til endringer som blir gjort gjeldende for Praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Telemark fra og med høsten 2013. Målgruppe og opptakskrav Opptak er gjort på bakgrunn av gitte kompetansekrav, hvilket innebærer at studentene må ha minst 60 studiepoeng i hvert av de fagene de skal ha fagdidaktikk i. Det ett-årige PPU-studiet er tilbud til studenter som skal ta studiet på heltid, og det forventes at disse studentene har fulle arbeidsuker disponible til studiet. Studenter som har to eller flere skolefag i sin fagkrets skal, dersom høgskolen har tilbud om det, ta fagdidaktikk i begge disse fagene. Dersom høgskolen ikke gir undervisningstilbud i et av disse fagene eller dersom studenten bare har ett skolefag, gis det anledning til å ta fagdidaktikk i kun ett fag og i tillegg gjennomføre en fagdidaktisk fordypningsoppgave innenfor dette faget.

PPU DELTID Kommentarer:
Forfatter på Ppu deltid
Åsheim fra Drammen
Bla gjennom min andre nyheter. jeg liker Jonglieren. jeg er glad i studere dokumenter grusomt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net