Opus Legesenter

  1. Mer om
Opus Legesenter

Opus Legesenter legger seg på samme linje som Legeforeningen og kommuneoverlege i Sandnes. Vi vil ikke anbefale våre pasienter å ta ePortal by CompuGroup Medical is an easy way to access your practitioner or your own health data Siste vurderinger av behandlere ved Opus Legesenter AS. Dyktig, imøtekommende og empatisk lege. Lege: Ingvild Vatten Alsnes Skrevet Anbefalte fastleger i Opus Legesenter. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev Opus legesenter AS fra, Rogaland

Opus Legesenter AS

Dersom du har samtykket til å være med i en studie, overføres dine data kryptert til en sikker analyseserver. Data som overføres vil ikke identifisere deg eller din lege, med mindre forskeren har bedt om dette og du har godkjent dette med et skriftlig samtykke.

Hvordan behandles mine personopplysninger i forskningsstudier? I studier som gjennomføres ved hjelp av PraksisNett er fastlegekontoret og forskers institusjon felles behandlingsansvarlige for data som behandles på Snow-boksen på legesenteret, jamfør artikkel 26 i personopplysningsloven GDPR. Formålet med fastlegens behandling av personopplysninger i denne sammenhengen, er å invitere deg eller andre pasienter til forskningsstudier.

Hvilke opplysninger fastlegen har samlet om deg med tanke på et spesifikt forskningsprosjekt, kan du få innsyn i ved å henvende deg til fastlegen din. Fastlegen vil finne en oversikt over dette i fastlegens IT-løsning.

Opus Legesenter

Det er kun din fastlege som har tilgang til denne informasjonen. Dersom du samtykker til å delta i en forskningsstudie, vil forskeren som har ansvar for studien få tilgang til de dataene som du dermed har gitt tillatelse til. Dine data blir i slike tilfeller overført kryptert til en sikker server der ingen andre enn autoriserte forskere har tilgang.

Formålet med forskerens behandling av personopplysninger i denne sammenhengen, er å benytte data til å undersøke et eller flere forskningsspørsmål i samsvar med forskningsprotokoll som forskeren har fått godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK. Hvilke opplysninger forskeren har samlet om deg, kan du få innsyn i ved å henvende deg til forskeren.

Disse vil altså samsvare med det som du gir tillatelse til med ditt samtykke.

PraksisNett Øst

Forskeren plikter å føre protokoll over disse opplysningene i forskerens konto på sikker server. Forsker har aleneansvar som databehandler for data som er overført fra PraksisNett og for data forsker innhenter etter samtykke fra pasienten.

Både fastlege og forsker er forpliktet til å oppfylle dine rettigheter i henhold til kapittel 3 i personopplysningsloven GDPR. Her kan du lese mer om disse rettighetene. Siden PraksisNett er databehandler for både legekontor og forsker, har PraksisNett inngått databehandleravtale med legekontorene som er med i nettverket og med institusjonene til forskerne som får bruke PraksisNett.

Opus Legesenter AS

PraksisNett har gjort og gjør årlig risikovurderinger for både legekontoret og forsker, og har iverksatt tilfredsstillende sikringstiltak. Vil du vite mer kan du lese personvernerklæringen vår og informasjon om informasjonskapsler Nødvendige Dette er informasjonskapsler som er nødvendige for å få alle funksjoner i purehelp til å fungere.

Med ePortal kan pasientene gjøre sin timebestilling når som helst! Tidsbesparende for både lege og pasienten! De bistår med betalings- og administrasjonsløsninger, og er kompatibelt med vårt medlemssystem Exceline.

Opus Legesenter AS

Det effektivisert driften av kundeservice og sikrer fornøyde medlemmer. Betalingsautomaten er enkelt å bruke for pasienten som slipper å stå i kø, og frigjør personalet vårt til andre oppgaver.

CrediCare utbetaler ukentlig direkte til riktig lege.

Vi kjenner behovene og kravene som en tannlege stiller til en velfungerende IT-løsning. Vi leverer derfor produkter og tjenester som er av høy kvalitet.

Våre teknikere blir årlig sertifisert i Opus Dental og er også sertifisert i Microsofts programvare og HP hardware og servere. Klinisk studie: Pasienter med diagnose x inkluderes til en kvalitativ studie intervjuer eller fokusgrupper. Randomisert kontrollert studie RCT: Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z.

OPUS LEGESENTER Relaterte emner

Ved å godta de anbefalte informasjonskapslene vil du få den beste opplevelsen og mest verdi. Samtidig kan du selvfølgelig velge å skreddersy din opplevelse. Vil du vite mer kan du lese personvernerklæringen vår og informasjon om informasjonskapsler Nødvendige Dette er informasjonskapsler som er nødvendige for å få alle funksjoner i purehelp til å fungere. Markedsføring Du vil nå få skreddersydde annonser i purehelp som du i større grad vil oppfatte som interessante. Ved å skru av markedsføring vil du få helt generiske annonser i purehelp som kan oppleves som lite interessante og kjedelige.

Opus Legesenter
OPUS LEGESENTER Kommentarer:
Redaktør på Opus legesenter
Rønning fra Lillehammer
Jeg nyter lese tegneserier riktig. Siste nytt: min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Brustschwimmen.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net