Åseral Kommune

  1. Mer om
Åseral Kommune

Seral har framleis ingen ny smitte i kommunen. Ingen personar i karantene. Det er påvist 6 smittetilfelle i kommunen så langt under pandemien seral kommune, Åseral, Vest-Agder, Norway. 2748 likes · 37 talking about this · 641 were here. Åseral kommune ligg nord i Vest Agder og har dryge seral er en innlands-kommune i Agder fylke med store hei- og fjellområder. Åseral grenser til Hægebostad og Kvinesdal i vest, til Bygland og Evje og seral og sju andre kommuner skal bruke innkjøpsmakten til å framskynde det grønne skiftet. Roy Akselsen leder et prosjekt som er unikt i Norge Followers, 219 Following, 329 Posts - See Instagram photos and videos from Åseral Kommune

Grunnvann i Åseral kommune

Skogen er også av betydning med en avvirkning på 4028 kubikkmeter i 2018. Det aller meste av industrien er verkstedindustri, særlig metallvareindustri. Åseral er etter Sirdal og Valle den tredje største kraftkommunen i Agder, med en samlet maskininstallasjon på 302 MW og en midlere årsproduksjon på 1291 gigawattimer GWh per 2019. Det er sju kraftverk i kommunen, de største er år satt i drift: Skjerka kraftverk 1997, Håverstad kraftverk 1957, Smeland kraftverk 1985 og Logna kraftverk 1961.

Åseral Kommune Ladestasjoner i Åseral

Av de bosatte yrkestakerne i Åseral har 38 prosent arbeid utenfor kommunen, åtte prosent i Kristiansandsområdet Kristiansand og Vennesla, sju prosent både i den nye Lindesnes kommune og samlet for Setesdalskommunene og nabokommunene Lyngdal og Hægebostad i sørvest 2019.

Hvorfor meldes det ikke om friskmeldte per kommune? Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Det felles billettsystemet i de tre skianleggene gjør at du kan velge fritt ut fra gjeldende vær- og føreforhold når du skal i skibakken.

I høysesongen går det fast skibuss fra Mandal og Kristiansand til Eikerapen og Bortelid. Det er etablert beredskapsråd i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel er frå 2015. Den vart kommentert i forrige tilsynsrapport og dette vert ikkje gjentatt her. I samfunnsdelen er det strategiar mht. I heilskapleg ROS- analyse trekkast det fram tre utviklingstrekk: Klimautvikling, teknologiutvikling og medieutvikling.

Ved rullering av samfunnsdelen bør disse utviklingstrekka belysast. Kommuneplanens arealdel er frå 2011 og det blir vurdert å rullere denne. Sidan utarbeidinga er det laga nye flaumsonekart i eigen regi, men flaumen hausten 2017 viste at disse berekningane ikkje var korrekte. Dei er seinare korrigert. I heilskapleg ROS-analyse er det lista ei rekkje risikoreduserande tiltak fordelt på sektor og på eingångs- og fortløpande tiltak.

Kategori:Personer fra Åseral kommune

Det har vært jobba med ein del av disse, men det framkommer ingen strukturering av tiltaka i form av prioritering, fristar eller budsjettering. Det er heller ingen laupande oversikt over status i arbeidet med tiltaka eller vurdering av tiltakas aktualitet.

Det bør etablerast ein slik struktur for å sikre at det forebyggande beredskapsarbeidet vert ivaretatt. Heilskapleg ROS-analyse er frå gjeldande år og er presentert i ein lesarvennleg og god rapport. Den beskriv ei rekkje aktuelle hendingar i lys av tre utviklingstrender: Klima, teknologi og media.

Analysen er vedtatt av kommunestyret. Beredskapskoordinator har utarbeidd analysen og involvert aktuelle bidragsytarar i prosessen. Det framkommer ikkje av analysen kven som har vært kontakta internt eller eksternt, og ved framtidig rullering bør dette stå.

Ved neste rullering av analysen bør utfordringar knytt til velferdsteknologi tas med. Velferdsteknologi dreier seg om liv og helse for ei stadig større sårbar gruppe og er basert på kritiske infrastrukturer utanfor kommunens kontroll kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon som kan påverkast av ekstreme vertilhøve. Beredskapsplanverket i Åseral kommune er bygd opp med lenker mellom overordna plan for vernebuing, vedlegg til denne og sektorplanverket.

Dette gir god oversikt og tilgjengelegheit sjølv om planverket kan virke ganske omfattande. Ansvar for oppdatering av dokumentane er delegert der det er naturleg. Planverket er tilgjengeleg for alle tilsette gjennom Compilo.

Åseral Wikipedia

Reinhaldet skal gjerast slik at det vert til minst mogeleg ulempe. Takras Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å rydde fortauet utanfor eigedomen for snø og is etter takras. Avløp for vatn Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørga for at avløp for vatn i fortau, rennestein, grøft e.

De kalkrike fyllitt-områdene i nord og vest har noe ørret, mens bekkerøye er satt ut i de surere vannene som dominerer kommunen. Disse møtes i vatnet Øre, og fra Øres utløp er navnet Mandalselva. Gyvatn, Nåvatnet og Rundatjønn er andre vatn i kommunen.

ÅSERAL KOMMUNE Relaterte emner

Lisens: Begrenset gjenbruk Artikkelstart Åseral er en kommune i Agder fylke som omfatter øvre del av Mandalselvas dalføre Mandalen med Ljoslandsdalen Vestredalen og Lognadalen Austredalen ovenfor og med hei- og fjelltraktene på begge sider. Åseral grenser til Bygland i nord og nordøst, Evje og Hornnes i sørøst, Lyngdal i sør, Hægebostad i sørvest og til Kvinesdal i vest. Åseral har hatt uendrede grenser siden det lokale selvstyret ble innført 1837. Kommunen hørte til Aust-Agder fylke frem til 1880, deretter Vest-Agder fylke frem til 2020. Natur Berggrunnen i hele kommunen består av grunnfjell. Ellers består berggrunnen stort sett av ulike gneis former. Herfra renner Mandalselva mot sør.

ÅSERAL KOMMUNE Kommentarer:
Forfatter på Åseral kommune
Tveter fra Tromsø
jeg liker rapporterer norske nyheter årlig. Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg elsker absolutt kanadischer Fußball.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net