Kunnskapsbasert Praksis

  1. Mer om
Kunnskapsbasert Praksis

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens Kunnskapsbasert praksis eller evidensbasert praksis er en tilnærming til behandling og forskning særlig innen helseorienterte fag og profesjoner, i første rekke medisin og psykologi. Begrepet omfatter evidensbasert medisin, evidensbasert Kunnskapsbasert praksis er en norsk oversettelse av evidence-based practice. Det innebærer å ta faglige avgjørelser på bakgrunn av systematisk innhentet Kunnskapsbasert praksis (KBP) handler om å bruke eksisterende forskningsbasert kunnskap i egen praksis, ikke å drive egen forskning Kunnskapsbasert eller evidensbasert betyr å basere fagutøvelsen på forskningsbasert kunnskap integrert med klinisk erfaring og pasientens preferanser

En egen nettside om kunnskapsbasert praksis gir innføring i hvordan man jobber kunnskapsbasert. Det var bred enighet om å jobbe videre med nettverk og samarbeid om en infrastruktur for forskning i kommunene i Lofoten-Vesterålen som pilot for hvordan dette kan bygges opp i distrikts-setting.

Læringsplattformen Canvas blir brukt for kommunikasjon mellom lærare og studentar. Opptaksinformasjon 1. Nye samarbeidsformer—nye læringsformer? Institutional complexity and organizational responses. Academy of management annals, 5 1, 317—371.

Les også: I alle fall

Evidensbasert profesjonsutøvelse. Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa — en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet, 34 03, 167—181. Collaborative innovation: A viable alternative to market competition and organizational entrepreneurship.

Public administration review, 73 6, 821—830. Multilevel analysis: Techniques and applications. Praksisteorier i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kunnskapsbasert fysioterapi. Fysioterapeuten, 3. Between professional ethics and bureaucratic rationality: the challenging ethical position of social workers who are faced with implementing a workfare policy.

European Journal of Social Work, 8 4, 381—398.

Kunnskapsbasert praksis, kurs 1

Managing uncertainties in networks: a network approach to problem solving and decision-making. Kunnskapsdepartementet 2009. Klima for forskning. Kunnskapsdepartementet 2012. Utdanning for velferd — samspill i praksis. Kunnskapsdepartementet 2013.

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS

Lange linjer — kunnskap gir muligheter. Malmberg-Heimonen, I. Research on Social Work Practice, 25 6, 643—653. Network management. The SAGE handbook of governance, 436—453. Familieråd — frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell?

Tidsskrift for velferdsforskning, 19 01, 44—61. The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance.

Har du lest dette? Byll på øyelokket

Handbook of innovation in public services. Edward Elgar Publishing. Evidence-based policy: a realist perspective. Dilemmas in a general theory of planning. Policy sciences, 4 2, 155—169.

Styring og samstyring: governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. København: Jurist-og Økonomforbundet. The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process. Overview of systematic reviews.

Evidence based medicine and the medical curriculum. Educational support for research utilization and capability beliefs regarding evidence-based practice skills: a national survey of senior nursing students.

Journal Of Advanced Nursing. Database for statistikk om høgre utdanning NSD. Publikasjoner 2015. Scoping studies: towards a methodological framework. International journal of social research methodology. Contextual factors influencing research use in nursing. Worldviews on Evidence-Based Nursing.

Undergraduate nursing evidence-based practice education: envisioning the role of students. Evidence-based practice-focused interactive teaching strategy: a controlled study. Journal of advanced nursing. Assisting undergraduate nursing students to learn evidence-based practice through self-directed learning and workshop strategies during clinical practicum. Nurse education today.

Tidsskrift for Den norske legeforening

Empowering grassroots evidence-based practice: a curricular model to foster undergraduate student-enabled practice change.

Collaborative strategies for teaching evidence-based practice in accelerated second-degree programs. The Journal of nursing education. Teaching evidence-based practice: developing a curriculum model to foster evidence-based practice in undergraduate student nurses. Nurse education in practice. Evidence-based resources and the role of librarians in developing evidence-based practice curricula.

Journal of professional Nursing. Spiraling evidence-based practice and outcomes management concepts in an undergraduate curriculum: a systematic approach. Use of the innovation—decision process teaching strategy to promote evidence-based practice.

An innovative clinical practicum to teach evidence-based practice. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. A randomised-controlled trial of two educational modes for undergraduate evidence-based medicine learning in Asia. BMC Medical Education. I tillegg er nettsiden en delingsplattform for norske retningslinjer, prosedyrer og annet stoff som utvikles i det offentlige helse-Norge. Ormstad SS, Underdal H. Information sources for evidence-based practice.

Vi som arbeider i klinisk praksis, må være bevisst på disse styrkene og svakhetene. KBP kan hjelpe deg med å øke bevisstheten om og reflektere over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på.

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Relaterte emner

Kunnskapsbasert praksis i tjenestene til utviklingshemmede 29. Er bruk av elektronisk måling av blodsukker like sikkert som manuell måling? Hva sier forskningen om tiltak som bidrar til reduksjon av atferd som utfordrer? Hvilken betydning har ledelse for gode tjenester til personer med utviklingshemming? En til to representanter fra hver bydel, samt noen andre tjenestetilbydere, møtes 5-6 ganger i året for å drøfte ulike tema og dele erfaringer. Denne uken var det Kunnskapsbasert praksis som stod på programmet. Det ble rettet et særlig fokus på hvordan en skal finne aktuell forskning og anvendelse av dette.

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kommentarer:
Rapportert den Kunnskapsbasert praksis
Jansson fra Rørvik
Jeg nyter utforske norske bøker tåpelig. Se over min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Meteorologie.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net