Best Betalte Yrker

  1. Mer om
Best Betalte Yrker

Se hvilke yrker i Norge som er best betalt. Se også hvilke yrker som har økt mest i gjennomsnittlig lønn de siste årene For at et yrke skal komme blant de 50 best betalte, må gjennomsnittlig lønnsinntekt være over 770.000 kroner Ledere av olje - og gassutvinning, 1 345 440 kr · 2. Handels - og skipsmeglere, 1 334 280 kr · 3. Finansmeglere Dette er de best betalte jobber · Juridisk partner/advokat: to millioner · Advokat: en million · Leder eller adm.dir. i bygg og anlegg: 650-700k · Akademisk Ledere av olje- og gassutvinning mv. Handels- og skipsmeglere 111.190 · 3. Toppledere i offentlig

Altmuligmann 32 310 kroner 305. Vevere, strikkere mv. Renholdere i virksomheter 32 020 kroner 307.

Andre sikkerhetsarbeidere 31 980 kroner 308. Skoleassistenter 31 900 kroner 309. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. Butikkmedarbeidere 31 590 kroner 312. Reiseledere og guider 31 580 kroner 313.

Lærlinger i havbruk er blant landets best betalte johannabyjohanna.dk

Dyrepleiere 31 570 kroner 314. Bilvaskere 31 500 kroner 315. Renseri- og vaskerimaskinoperatører 31 380 kroner 316. Gartnere 31 350 kroner 317.

Andre håndverkere 30 590 kroner 318. Bingoverter, bookmakere mv. Renholdere i private hjem 30 570 kroner 320. Hjelpearbeidere i gartneri mv. Frisører 30 290 kroner 322. Varepåfyllere 30 240 kroner 323.

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

Dyrepassere og - trenere mv. Hotellresepsjonister 29 550 kroner 325. Melke- og husdyrprodusenter 29 460 kroner 326. Servicemedarbeidere bensinstasjon 29 310 kroner 327. Kjøkkenassistenter 28 980 kroner 328. Servitører 28 610 kroner 329. Bartendere 28 420 kroner 330. Plante- og husdyrprodusenter kombinasjonsbruk 28 090 kroner 331. Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 27 080 kroner 333.

Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26 590 kroner 334. Intervjuere 26 510 kroner 335. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26 020 kroner Tallene er fra vårt søk på gjennomsnittslønn for de ulike yrkene i alle sektorer både offentlig og privat, begge kjønn, og både heltids- og deltidsarbeid.

Hvis du går inn på SSBs sider, kan du selv legge inn et mer detaljert søk på ditt yrke. Der kan du finne snittlønna for de som jobber i privat eller offentlig eid foretak, i staten og kommunen.

I tillegg kan du sjekke snittlønna for de som jobber heltid og deltid eller for menn og kvinner.

De ti best betalte og ti dårligst betalte yrkene ABC Nyheter

Tidligere baserte SSB sin lønnsstatistikk på mange virksomheter. Nå er alle virksomheter med. Det skjer gjennom den såkalte A-ordningen, hvor arbeidsgiverne sender opplysninger om alle ansattes lønn, arbeidstimer, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene. Det betyr at de bruker 21 og en halv arbeidsdag på å tjene inn en gjennomsnittlig norsk årslønn. Egg- og fjærfeprodusenter 29. Hjelpearbeidere i gartneri mv. Vi trenger en læreplan som lærer oss forståelse og respekt for hverandre, ikke en læreplan som bare forteller oss at muslimer tror på Allah. Vi trenger en befolkning med kunnskap, ikke med fordommer og hat.

Det er kun slik vi kan få et Norge som inkluderer alle, og det er kun slik vi kan leve sammen i fred med forståelse og respekt for hverandres ulikheter. Vil du være sikret høy lønn og jobbe innenfor et segment som har stor nytteverdi for samfunnet i fremtiden, gjør du lurt i å utdanne deg innenfor realfag og teknologifag.

16 meningsfylte jobber med høy lønn

Les også om hvordan du kan spe på lønnen med ekstra inntekter. Du kan få millionlønn i mange yrker. Et av tiltakene vi gjør er at vi under By:larm Interactive neste uke har ti uavhengige spillutviklere som får besøk fra skoler i Osloområdet.

Fremtiden er koding, uavhengig av bransje. Det er det ingen tvil om. Norge har den desidert laveste lønnsspredningen, eller med andre ord ulikhet i inntekt innad i de ulike yrkene.

I disse yrkene har du størst mulighet til å gjøre lønnskarriere

Lønningene er på et annet nivå i en del av de yrkene der mange jobber. Helsefagarbeidere tjener 38. Henrik 24 har kun to års utdanning, men tjener bedre enn snittet: Avgjørende for at jeg valgte dette yrket.

Så sparer jeg for å kunne kjøpe egen bolig.

Lærlingen opplyser at alle i klassen hennes fikk lærlingplasser.

BEST BETALTE YRKER Relaterte emner

Økonomiskolen Topp 10 yrker for deg som vil bli millionær Det finnes en rekke måter å bli millionær på, men en godt betalt jobb er uten tvil den mest realistiske. På internett florer det av mer eller mindre uoppnåelige guider til hvordan man kan bli rik i en fei. Sannheten er derimot at de fleste som blir millionærer gjør det gjennom hardt arbeid, i en jobb som betaler godt. Hvilke yrker bør man så satse på om målet er å en dag bli millionær? I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som er de best betalte jobbene i Norge. Vi kommer også med noen tips til andre høytlønnede yrker som er forholdsvis oppnåelige for de fleste av oss. Dette er de 10 best betalte yrkene i Norge Her har vi samlet det som i følge SSB er de ti best betalte yrkene i Norge.

BEST BETALTE YRKER Kommentarer:
Forfatter på Best betalte yrker
Eikeland fra Narvik
Bla gjennom min andre nyheter. jeg er tent på Aikido. jeg elsker lese tegneserier enormt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net