Muntlig Tentamen

  1. Mer om
Muntlig Tentamen

Jeg går VG1- Helse og sosial. Vi skal ha muntlig TENTAMEN på mandag. Vi har fått 4 oppgaver som er ganske store. De spørsmålene skal vi kunne Muntlig tentamen, prøve eller eksamen Gjennomføring av muntlig eksamen. Her oppsummerer vi hvilke bestemmelser som gjelder for forberedelse, gjennomføring og vurdering av muntlig Muntlig og muntlig-praktisk eksamen lages og organiseres lokalt i de enkelte kommunene og fylkeskommunene. Vi har derfor ingen oppgaver eller datoer På svensk betyr tentamen, ofte bare kalt tenta eller tent, «eksamen». En muntlig tentamen I Sverige, altså egentlig muntlig eksamen, kan bli kalt munta eller

Muntlig eksamen

Det er flere måter å organisere forberedelse og eksamen på, utover å starte eksamen med presentasjon. Endringen gir mulighet for å velge blant flere relevante måter å vise kompetansen på. Dette bør også tilpasses fagene. Å oppheve kravet til obligatorisk presentasjon gir større fleksibilitet for hvordan kandidatene og sensorer bruker forberedelses- og eksamenstiden.

For en del elever kan det å ha regi på oppstarten av eksamen bidra til å gi forutsigbarhet og trygge rammer.

Hosletoppen skole

Presentasjon kan fortsatt brukes til muntlig eksamen, men det vil være frivillig for kandidatene. Avhengig av hva slags tema eller problemstilling elevene har fått eller trukket, skal elevene få mulighet til å forberede seg på en måte som gjør dem i stand til å vise kompetansen de har under muntlig og muntlig- praktisk eksamen.

Forberedelsesdagen e er obligatorisk skoledag er, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud. Det betyr at eleven skal ha tilgang til skolens lokaler, kunne samarbeide med andre og ha tilgang til veiledning fra en faglærer. Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på forberedelsesdagen har også dokumentert fravær fra eksamensdagen.

Elever som ønsker å delta på eksamen selv om de har dokumentert fravær på forberedelsesdagen, skal få mulighet til det.

Elever som har udokumentert fravær på forberedelsesdagen, må møte på eksamen.

Det er fylkeskommunen som avgjør om privatister skal ha forberedelsesdel til lokalgitt eksamen, og hvor lenge den skal vare. Et dokument som viser et eksempel på hvordan det hele må se ut for full måloppnåelse i faget. Selve oppsettet kan brukes til mal på eksamen. Om du setter opp oppgaven feil ender man som regel opp med å gå ned en hel karakter jeg vet Flere opplæringsdirektører i fylkene opplyste til NRK i forkant av Melbys beslutning at streiken ville kommer til å få konsekvenser for muntlig eksamen.

Men vår hovedbegrunnelse er knyttet til smittesituasjonen. Beslutningen hadde blitt tatt uavhengig av streiken, sier Melby.

Mener det var riktig å vente til nå Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar. Melby har imidlertid frem til nå holdt fast på at muntlig eksamen skulle gjennomføres. På spørsmål om hvorfor hun har ventet såpass lenge med å avlyse også muntlig eksamen, viser hun til at hun måtte vurdere ut fra den smittesituasjonen som gjaldt når muntlig eksamen skulle avholdes.

Regler for muntlig eksamen og muntlig

Dette er tid som i år burde blitt brukt på andre ting. For eksempel å ta igjen tapt undervisning, mener Fjeldstad. Kunnskapsdepartementet er ikke enige, ifølge statssekretær Johansen — Vi erkjenner at noen elever har hatt et tilnærmet normalt år, mens andre har elever har hatt lite fysisk oppmøte og vært veldig mye i hjemmeskole med de utfordringene de medfører.

Vi har derfor gitt tydelige signaler på at undervisninga må pågå så lenge det er praktisk mulig, selv om eksamen skal gjennomføres, sier Johansen. Det er nå du skal vise hva du har lært i faget.

verdensdelene muntlig tentamen by Marita Hoff

Derfor er det lurt å ta initiativet selv. Ikke vær redd for å prate. Kan du spørre på en annen måte?

MUNTLIG TENTAMEN Relaterte emner

Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det faglæreren din som stiller spørsmålene, og i tillegg er det en lærer fra en annen skole som både stiller spørsmål og vurderer svarene dine. Faglæreren er også med på å vurdere din prestasjon på en muntlig eksamen. Hvis du er heldig, så går du på en skole der det arrangeres prøvemuntlige eksamener. Da får både du og læreren øvd litt på eksamensformen. Dette har mange elever og lærere stor nytte av.

Muntlig Tentamen
MUNTLIG TENTAMEN Kommentarer:
Forfatter om Muntlig tentamen
Rasmussen fra Finnsnes
jeg elsker dele interessante nyheter anspent. Se over min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Bowling.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net