Graves Sykdom Øye

  1. Mer om
Graves Sykdom Øye

Heldigvis får et mindretall farlig høyt stoffskifte. Større eller mindre grad av øyeplager finnes hos opptil halvparten av pasienter med yeforandringer ved høyt stoffskifte, hypertyreose, skyldes at kroppens eget Tre til fem prosent av alle med Graves sykdom utvikler alvorlig øyesykdom prosent av pasienter med Graves sykdom (Mb. Basedow), som er den vanligste årsaken til hypertyreose i Norge, har øyesymptomer når de oppsøker lege Symptomer · Uforklarlig vektnedgang · Hjertebank og nervøsitet · Skjelvinger · Irritabilitet · Trøtthet · Søvnvansker · Varmeintoleranse, varme føles ubehagelig Graves sykdom er en ”autoimmun sykdom” der skjoldbruskkjertelen er hovedorganet som rammes. Det leder til hevelse i kjertelen

Hovedinnhold Publisert: 24.

Øyet avslører sykdom

Den skyldes at kroppen lager antistoffer mot et protein TSH-reseptor i skjoldbruskkjertelen. Omlag halvparten av pasientene får øyeplager endokrin øyesykdom. De tas som tabletter og virker ved å hemme produksjonen av thyroideahormoner stoffskiftehormoner hovedsaklig. Man kan også bruke betablokkere som er en type blodtrykksmedisin mens stoffskiftehormonene ennå er høye, til å dempe plagene fra det høye stoffskiftet.

Behandling med radioaktivt jod er en engangsbehandling som du tar som en drink eller en kapsel.

For høyt stoffskifte

Det er ikke alltid det er nok med en runde radioaktivt jod, noen må også måtte gjenta behandlingen flere ganger. Blodprøvene viser om du har riktige nivåer av hormonet tyroksin og overvåker også om det finnes tyroglobulin, som er et protein som kun produseres i skjoldbruskkjertelen.

Hvis skjoldbruskkjertelen er operert bort, skal ikke kroppen din produsere tyroglobulin lenger. Da kan tyroglobulin i blodet tyde på at skjoldbruskkjertelkreften har kommet tilbake [3]. Thyroid cancer mortality and incidence: a global overview. Int J Cancer 2015;136:2187—95.

I Store medisinske leksikon. Thyroid cancer papillary and follicular. Slapphet og nedsatt allmenntilstand. Svette og varmeintoleranse.

Oligo- eller amenoré. Det kan oppstå ved øyebevegelser horisontalt, vertikalt eller skjevt. Enkelte medfødte utviklingsforstyrrelser i sentralnervesystemet kan også gi ustøhet. DNA-undersøkelser har fått økende betydning for å bekrefte diagnosen, og er et premiss for genetisk veiledning.

Ved mistanke om ataksi med vitamin E-mangel eller ataksi med abetalipoproteinemi måles fettløselige vitaminer, spesielt vitamin E, og kolesterol i blodprøve. Abetalipoproteinemi det vil si mangel på betalipoprotein gir sekundær mangel på vitamin E.

Noen pasienter responderer så godt på behandling med vitamin E at det også kan brukes diagnostisk.

I en del tilfeller kan noen deformerte røde blodceller, såkalte akanthocytter, sees i blodutstryk. Man gjør også DNA-undersøkelser ved mistanke om disse sykdommene. Det visere seg at de øyebevegelsesforstyrrelsene som ga opphav til navnet ikke er særlig hyppige, iallfall ikke ved AOA2. Ved AOA type 1 sees lavt nivå av albumin og høyt nivå av kolesterol i blodet, noe som har sammenheng med at opptaket av fettstoffer lipider er redusert.

Ved AOA type 2 sees økt nivå av alfaføtoprotein i serum.

Autoimmune sykdommer

Bare to av de syv kjente typene episodiske ataksier er godt forstått. Sykehistorien og den kliniske undersøkelsen er derfor viktige for diagnosen. Oppfølging og behandling For de fleste arvelige ataksiene finnes per i dag ingen helbredende behandling, men tett medisinsk oppfølging og behandling av symptomer og komplikasjoner etter hvert som de kommer er viktig 6. Mange vil trenger hjelpemidler til gange.

Legemiddelhåndboka

Fysioterapi og trening er svært viktig for å opprettholde kondisjon, fleksibilitet og kroppsvekt og for å forebygge muskelkontrakturer. En logoped kan gi råd og øvelser ved talevansker.

Noen opplever at ataksien blir mindre uttalt i basseng, og bassengtrening kan være nyttig. Personer med komplekse tilstander kan ha behov for tverrfaglig oppfølging og tiltak, som på grunn av det kroniske forløpet bør samordnes i ansvarsgrupper og individuelle planer IP.

GRAVES SYKDOM ØYE Relaterte emner

Ataksi er en symptombeskrivelse, og betyr ustøhet. Det er svært mange årsaker til at ataksi oppstår, både ervervede for eksempel grunnet slag, alkohol, MS m. Forekomst Arvelig ataksi er en sjelden sykdom, og det finnes mer enn 60 ulike arvelige sykdommer og utviklingsforstyrrelser der problemer med balanse og koordinasjon av kroppens bevegelser er dominerende symptomer. Forekomsten varierer mye i ulike etniske grupper. En undersøkelse i sørøst-Norge i 2008 viste at den totale forekomsten av arvelige ataksier i denne delen av landet var ca. Dersom dette tallet er representativt for hele landet, vil det bety at ca 300 personer i Norge har en arvelig ataksi. Sannsynligvis er tallet nærmere 400.

GRAVES SYKDOM ØYE Kommentarer:
Forfatter på Graves sykdom øye
Braaten fra Hammerfest
Bla gjennom min andre nyheter. jeg er tent på hana ichi monme. jeg liker utforske norske bøker vellykket.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net