Pwc Strategi

  1. Mer om
Pwc Strategi

PwC bistår med strategiutvikling for å identifisere og realisere virksomhetens forbedringspotensial. Strategi handler om å bygge en vellykket virksomhet ved Opsahl-Ben Ammar | Oslo, Oslo, Norge | Manager, PwC RISK Advisory Services at PwC Norge, PhD in Strategy | Hanna har en PhD i strategi og jobber og Anne Marte Tombre fra PwC. Hvordan og hvorfor ta bærekraft fra rapportering til overordnet strategi? Hvordan kan bedriftens ledelse angripe Hvordan sørge for at strategien ikke ender opp som et passivt dokument? Hvordan få kraft bak en ny strategi? - Erik Krauss-Svensrud, PwC PwC Utarbeidelse av strategi – fire faser 5 Arrangementsturisme – lønsam butikk

Tydelig satsing på bærekraft 73 prosent av de største selskapene i Norge har prioritert spesifikke bærekraftsmål. Dette er en økning på 40 prosent fra fjoråret og en tredobling fra 2017. Tre av ti selskaper har integrert bærekraftstema i strategien. Dette er en kraftig økning fra fjoråret da bare 12 prosent kunne vise til det samme.

PwC Consulting er i stor vekst, og har nylig styrket teamet med flere erfarne ressurser. I løpet av mastergraden hadde han også et opphold på Università Bocconi i Milano. I sin tid i Trainee Sør har Bergem Strand rukket å være innom både offentlig og privat sektor gjennom en periode i næringsseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune og Igland Garasjen i Grimstad. Tydelig satsing på bærekraft 73 prosent av de største selskapene i Norge har prioritert spesifikke bærekraftsmål. Dette er en økning på 40 prosent fra fjoråret og en tredobling fra 2017.

Tre av ti selskaper har integrert bærekraftstema i strategien. Derimot går det godt for sild som har økt i pris, hovedsakelig fordi dagligvarebutikker er det viktigste utsalgsstedet.

Totalt har etterspørselen etter sjømat vært redusert under pandemien, men vil forhåpentlig ta seg kraftig opp i løpet av andre halvår. På spørsmål om hvordan man kan differensiere seg om man kan dokumentere bærekraft, svarer innlederne at det vil være vanskelig for aktørene.

Hver med sin egen bunnlinje. Modellen skulle skape lokalt eierskap og incitamenter. Hvor mye hver partner dro inn, ble i stor grad avhengig av lønnsomheten i regionen. Jo flere partnere i hver region, jo flere partnere å dele overskuddet med. Spørsmålet var hvor mye av overskuddet regionene skulle beholde. Og hvem skulle betale for investeringene? Regionene hadde beholdt mye av overskuddet, mens Oslo hadde tatt de største kostnadene. Fra Bergen hadde PwC bygget opp Norges største private granskningsavdeling.

Har du lest dette? Praca norwegia

Avdelingen var en gullgruve for partnerne på Vestlandet. Problemet var bare at de fleste granskerne hadde kontor og bolig i hovedstaden. Grotli gjorde endringer.

Bærekraft viktig for sjømatnæringen fremover

Han flyttet granskningsavdelingen også formelt til Oslo, med ny Oslo-leder og et avdelingskontor i Bergen. Inntektene fra granskningen var ikke lenger forbeholdt partnerne i vest. Beslutningen ble oppfattet som urimelig av enkelte. Under Grotli ble rådgivning innen risiko, eierstyring, internkontroll og lederstøtte — Risk Advisory Services — etablert som eget forretningsområde.

Det ble plukket folk fra hele organisasjonen. Ansvarsområder den nye avdelingen fikk, hadde tidligere vært spredt over flere. Partnere mistet inntjening når oppgaver ble overtatt av andre. I verdensmarkedet herjet finanskrisen. Under Grotlis ledelse bikket inntektene for første gang to milliarder kroner i 2009.

Det var blitt oktober i 2010. Knut Grotli hadde nettopp stått foran flere hundre ansatte i storsalen på Oslo Plaza og lansert revisorgigantens nye, globale profil. Den nye, vifteformede logoen skulle signalisere et tydeligere og verdiorientert revisjonshus.

Bærekraftsrapporteringen må bedres for å drive omstilling av næringslivet

På vei til styremøte ble han tatt til side av partner Geir Julsvoll, mannen som noen år tidligere hadde fått kritikk for å miste DnB Nor. Julsvoll var blitt styreformann i PwC. Nå hadde han noe viktig å meddele: Part-nerskapet hadde ikke lenger tillit til administrerende direktør. I dagene før styremøtet hadde en gruppe partnerne jobbet med å skaffe fullmakter. Partnere ble ringt opp. Flere ble overtalt. Det endte med flertall. Grotli fikk sparken som direk-tør. En av de aktive for å bli kvitt ham, var styrelederen selv.

Det hjalp ikke å være populær blant de yngre partnerne, når de ikke hadde stemmerett. Beslutningen var allerede tatt av partnerne med makt.

Grotli gikk aldri inn i styremøtet. Han snudde og forlot glasshuset i Bjørvika. Abrahamsen, som noen år i forveien hadde tapt kampen om ledervervet, hadde i dagene forut for styremøtet sagt ja til å stille seg til disposisjon hvis Grotli røk ut. Han overtok med umiddelbar virkning.

Se dette: Kvist kryssord

Grotli freste:— Jeg opplever ikke denne prosessen som ryddig, sa han til Aftenpostens nettutgave dagen etter. Grotli ble enig med PwC om en sluttavtale, tok ett års jobbpause, trente og klatret Mount Everest, før han gikk inn som partner og viseadministrerende direktør hos det konkurrerende revisjonshuset BDO. Abrahamsen overtok som PwC-sjef samme dag Grotli forsvant. Han var også kandidat den gang Grotli fikk jobben.

About your privacy

Han leder fremdeles firmaet i dag. Knut Grotli hadde gjort seg upopulær. Mer enn det kan jeg ikke si. Det er et indre anliggende, sier Rita Granlund, partner og revisjonsleder.

Styret prater med partnerne og ser hvordan stemningen er, sier Granlund. At Grotli fikk sparken, skapte reaksjoner:— Knut Grotli og kretsen rundt ham reagerte, og så kom det i pressen at det var en uetisk fremgangsmåte. Det skapte selvsagt reaksjoner. Men vi er ikke enige. Direktørstillingen er et tillitsmannsverv, en partner som representerer alle partnerne og må ha partnernes støtte, sier Granlund.

Styreleder og partner Geir Julsvoll sier at styret har ansvar for at den best egnede partneren har sjefsjobben.

Partnere forsvinner. Da status ble gjort opp i juni 2012, hadde 17 partnere forsvunnet ut av firmaet det siste året. Ved samme oversikt året før var det kun Grotli som var borte, viser firmaets årlige åpenhetsrapporter. Det siste året har åtte PwC-partnere takket for seg.

Noen har forsvunnet på grunn av alder. Yngre partnere har sluttet til fordel for konkurrenter og andre selskaper. Talenter har forlatt firmaet.

DN har snakket med et titall ansatte og partnere som har sluttet i PwC. Mange ønsker ikke å stå frem og uttale seg om sin tidligere arbeidsgiver.

Flere forteller om konflikter knyttet til fordeling av penger, ansvarsoppgaver og opprykk.

Junior Consulting

Andre forteller at denne typen konflikter ikke er uvanlige, men alltid kommer til å finnes i større eller mindre grad i store, partnerstyrte firmaer. Han kom inn som partner i PwC da revisjonsfirmaet hans på Jessheim ble kjøpt opp. Han fant seg aldri helt til rette. Som partner ble han mer selger enn revisor:— Det ble et jag etter å få inn nok oppdrag, og de rette oppdragene.

Det var en konkurranse om å jobbe mest mulig overtid.

PWC STRATEGI Relaterte emner

Meny PwC, viljen leder veien du vil gå Om ikke øverst på listen, er virksomheten høyt rangert blant mange nyutdannede studenter. Logoen er lett å kjenne igjen på den gule veggen ved Fiskebryggen i Kristiansand, idet man ankommer den lune viken som på sommerstid yrer av liv. Hanne Amalie Lian er manager i PwC Kristiansand, et veletablert kompetansehus i regionen med omtrent 120 ansatte fordelt utover Arendal og Kristiansand. I internasjonal ramme lever virksomheten i symbiose med verdens største selskaper, og tilbyr tjenester innenfor revisjon, advokattjenester, regnskap, og rådgivning. Lian jobber innenfor sistnevnte avdeling, med tidligere erfaring fra riksrevisjonen og utdannelse som statsviter. I tillegg var Lian trainee i Trainee Sør for drøyt 8 år siden. Vi har en fordel av å kunne se næringer i sammenheng, og trekke inn relevant kompetanse i vårt nettverk som konsulentselskap.

PWC STRATEGI Kommentarer:
Redaktør på Pwc strategi
Husebø fra Kristiansand
jeg elsker lese romaner elegant. Anmeldelse min andre nyheter. En av mine hobbyer er Fischzucht.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net