Diettsatser Staten 2018

  1. Mer om
Diettsatser Staten 2018

Som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene. Last ned: Satser for Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. des 2017, Sist endret: 07. Særavtalene for reise innenlands og Reiser over 12 timer med overnatting: 754 kr. På reiser med varighet 6 timer eller mer inn i Dette innebærer at de som har avtale om diett etter statens satser nå vil få Dersom arbeidstaker får utbetalt full diettsats på kr Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk

Statens satser utenlands Arbeidsgiverportalen

Når det gjelder måltidstrekk foretas det på tilsvarende måte som ved reiser innenlands. Kostgodtgjørelse — reiser uten overnatting innland dagreiser I 2018 var satsene i særavtalen i samsvar med Skattedirektoratets trekkfri satser, men f.

Det er positivt at disse satsene nå fastsettes uavhengig av særavtalen, slik at også disse kan fastsettes ved starten av året sammen med øvrige forskuddssatser.

Gjeldende satser for 2019 er: Satser 2019. Kostgodtgjørelse diett på reiser med og uten overnatting — reglene skjerpes Posted 4.

Foreningen har tidligere foreslått dette ovenfor Næringsdepartementet, men det er ytterligere aktualisert etter at statens reiseregulativ nylig ble justert av en tvistenemnd etter brudd i forhandlingene om nye satser. Kjennelsen kom først midt i 2018, dessuten ble satsene for «trekkfrie» skattefrie godtgjørelser samtidig endret av skattemyndighetene.

Egenandel og satser

Revisorforeningen mener at det ville være langt enklere om alle kost- og overnattingsutgifter på yrkesreiser ble dekket i samsvar med dokumenterte, faktiske utgifter. Foto: Roger Neumann - I tillegg har statsansatte krav på at maten skal være av vestlig standard, noe som ofte er dyrere enn lokal mat, legger han til. Det kan være at FAD bruker denne indeksen til å justere sine diettsatser for Norge, men det vet ikke vi noe om. Skattyter som reiser mer sporadisk i kundemøter e.

Dette forutsetter at kostnadene til mat ikke dekkes av andre arbeidsgiver, kunde mv. Dette betyr etter mitt syn at muligheten for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse på dagsreiser etter dette begrenses - trolig i nokså stor grad - sammenlignet med tidligere.

Er kostgodtgjørelsen skattefri eller skattepliktig?

Er reisingen regelmessig og en naturlig del av arbeidet, så vil man ikke anses å ha merkostnader til mat, og kan dermed ikke få kostgodtgjørelse trekk- og skattefritt. Det betyr trolig også at trekk- og skattefri refusjon av reell utgift er utelukket fordi det også der må innfortolkes et merkostnadsvilkår. Det betyr videre at det kan være tilfeller hvor man kan ha krav på kostgodtgjørelse etter statens særavtale, men at denne blir skattepliktig i sin helhet.

Denne gangen får vi et nytt skille mellom statens satser og skattereglene. Trekket foretas i prosent av den aktuelle diettgodtgjørelsen, og gjelder både for dagsreiser og reiser med overnatting.

Visma Kompetanse Diett utland Statens satser

Trekk for frokost — 20 prosent Trekk for lunsj — 30 prosent Trekk for middag — 50 prosent Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Etter 24 timer på anlegget starter nytt diettdøgn. Hvis man går 6 timer inn i nytt diettdøgn, utløser dette ny diett. Se punkt 5 i enighetsprotokoll mellom EL og IT Forbundet og Nelfo MERK: Hvis man går 6 timer inn i nytt diettdøgn samme dag man reiser hjem, vil man ikke få både stasjoneringsdiett og reisediett, kun én av delene.

Hvis man er på reise med flere små-oppdrag, skal man regne reisediett fra hjem og til første oppdrag, samt fra siste oppdrag og hjem. Reise mellom oppdragene skal regnes som arbeidstid og inngår i beregningen av stasjoneringsdiett.

En viktig ting å merke seg er at de trekkfrie satsene har blitt redusert sammenlignet med tidligere. Skattedirektoratet fastsatte rett før jul de trekkfrie diettsatsene for reiser med overnatting.

Nemndsavgjørelse om reiseavtalene i staten er klar

Når man ser på disse, er det ikke mulig å se noen direkte sammenheng med beslutningen om at kr 150 av satsene skal være skattepliktig. I Forskuddsutskrivningen for 2018 skriver Skattedirektoratet at det i de fastsatte satsene er tatt hensyn til de 150 kronene.

Man trenger følgelig ikke å tenke på at det er noen skattepliktig del ved bruk av satsene, disse kan legges til grunn som trekkfrie i sin helhet. Merk at det kun er ved overnatting i Norge at trekkfri sats er lavere enn statens sats.

For arbeidstakere som har avtale om at de får diett etter statens satser, vil følgelig deler av dietten bli trekkpliktig ved overnatting i Norge siden statens sats er høyere enn de trekkfrie satsene.

Ved overnatting på hotell i utlandet legges imidlertid statens satser også til grunn som trekkfrie.

DIETTSATSER STATEN 2018 Relaterte emner

Reiser uten overnatting La meg ta konklusjonen først: Fra 2018 vil man ha mulighet for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse etter reiseregning på yrkesreiser forutsatt at man har merkostnader. Vi skal se nærmere både på kravet til yrkesreise og kravet til merkostnader. I praksis strammes det inn på muligheten til trekk- og skattefri dekning, og man bør derfor gå gjennom sine rutiner for å sørge for at den skattemessige behandlingen blir riktig fremover. Trekk- og skattefrie satser Satsene for hva som kan dekkes trekk- og skattefritt følger av statens særavtaler for reiser. I 2017 er satsene i særavtalen som følger som nevnt er særavtalen som skal gjelde fra 1.

Diettsatser Staten 2018
DIETTSATSER STATEN 2018 Kommentarer:
Redaktør på Diettsatser staten 2018
Syversen fra Harstad
Siste nytt: min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Geo-Caching. jeg elsker lese tegneserier uskyldig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net