Bompenger Bergen Nye Stasjoner

  1. Mer om
Bompenger Bergen Nye Stasjoner

April 2019 kom ytterligere 15 bompengestasjoner: Tellevikveien før Salhus, Arnavegen, Åsamyrane, Åsaneveien, Lyderhornsveien, Sotraveien, Straumeveien, Hardangervegen, Fritz C. Riebers veg, Steinsvikvegen, Fanavegen, Flyplassvegen, Skagevegen og Småstrandgaten og Strandkaien i Her finner du priser for passeringer i Bomringen i Bergen. I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning, i hovedsak mot sentrum Se oversikt over bomstasjoner og bompenger i Vestland, Rogaland og Agder. Ferde er ansvarlig for Statens vegvesen og Bergen kommune forbereder oppføring av 13 nye bomstasjoner. Sjekk kartet nede i artikkelen for å finne ut nøyaktig hvor Fra midnatt lørdag åpner 15 nye bompengestasjoner i Bergen. Dermed vil det være 29 Her er kartet med plassering av de nye stasjonene

Aksjoner mot 15 nye bomstasjoner i Bergen ABC Nyheter

Og de pengene er det bilførerne i byen som skal betale. Men disse stasjonene er det vi trenger for å nå inntektsmålet, sier byrådslederen.

Forslaget som nå blir lansert er ikke helt nytt, men et lignende ble forkastet da bystyret vedtok hvordan Bergensprogrammet skulle finansieres. Den finansieringen må skje gjennom bompenger, sier Dale. Da mente vi at det er rettferdig at flere er med å betale enn at de som har betalt i flere tiår skal betale mer. Han forklarer at en bilist som bare passerer ytre bomring i en dieselbil vil maksimalt måtte betale cirka 17.

Halden Arbeiderblad

For dem med bensinbil er årlig maksimumsbeløp cirka 14. For dem som også skal inn i indre bomring, vil man dessuten kunne måtte betale rushtidsavgift. Bomavgiften i Bergen hadde allerede blitt høyere. Det førte til mindre biltrafikk, sier Aafløy.

Nå forsvinner dette smutthullet i bomringen i Bergen

Det betyr at det er færre bilister som skal betale for stadig større utbygginger, sier han. Flere skal gå, sykle og bruke kollektiv-transport i Bergen. Det var Byrådets mål.

De vedtok den nye ordningen med mer bompenger. Pengene skal blant annet brukes til å bygge ut trikken Bybanen.

Autopass BPS Nord Veipakke Salten AS

Men den går for sakte og koster for mye, mener mange. I avtalen mellom regjeringspartiene heter det at «regjeringen ønsker å inngå en avtale på Nord-Jæren og er derfor innstilt på å øke det statlige bidraget med inntil 50 millioner kroner per år i avtaleperioden, dersom det lokalt er ønske om å inngå en avtale uten rushtidsavgift og dette lar seg realisere innenfor nullvekstmålet».

Det gjelder ikke for elbiler, som har hatt fritak fram til nå.

Manglende betaling av dette regnes som mislighold av AutoPASS-avtalen og kan føre til at avtalen sperres. Vi viser til følgende retningslinjer i Veileder for bompengeprosjekter 010919: Alle rabatter betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.

Har du lest dette? Pris trappefornyer

Nullutslippskjøretøy: Det gis 50-100 prosent rabatt i hver takstgruppe avhengig av hva som er bestemt lokalpolitisk for det enkelte bompenge prosjektet. For takstgruppe 1 gis rabatten etter fratrekk av brikkerabatt.

Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs.

Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier. Det må gis folk her ute et mye bedre alternativ til å kunne velge å reise kollektivt, sier Jørund Vandvik. Når vi først skal etablere disse stasjonene er det da viktig at de også bidrar til å nå ønskede mål med byutvikling og transportmønstre. Vi ønsker mindre biler i Åsanes sentrale deler. For eksempel ved at mer av trafikken fra nord etter hvert skal bli sluset østover gjennom Arna i stedet for gjennom Åsane og Bergen sentrum.

BOMPENGER BERGEN NYE STASJONER Relaterte emner

Tidsdifferensierte takster I Miljøpakken er takstene tidsdifferensierte. Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler rushtidsavgift. Rushtidsdavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift. Tidsdifferensiering gjelder ikke passeringer på E6 Trondheim-Stjørdal. Se oversikten over takstene i Miljøpakken.

BOMPENGER BERGEN NYE STASJONER Kommentarer:
Forfatter på Bompenger bergen nye stasjoner
Bjerkan fra Gjøvik
Se over min andre innlegg. Jeg elsker absolutt jogo do pau. Jeg nyter dele interessante nyheter trygt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net