Når Gjelder Høyreregelen

  1. Mer om
Når Gjelder Høyreregelen

Dersom krysset ikke er skiltregulert, har kjøretøy vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre Det samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre er du etter all sannsynlighet på en vei der høyreregelen gjelder. Når jeg kjører rundt i min egen bil, observerer jeg at det mange Sykling i kjørebanen eller i sykkelfelt · for kjørende som kommer fra høyre (høyreregelen) · hvis du skal inn på en forkjørsregulert vei (skiltet vikeplikt) · når Trafikkreglene gjelder for all trafikk på vei og må følges når du går, sykler eller kjører. Her finner du informasjon om hvilke

Her kan det smelle

Slike ulykker er kollisjoner i gate- eller veikryss, ved innkjøring på forkjørsvei eller utkjøring fra kiosk, bensinstasjon eller parkeringsplass. I tillegg kommer ulykker med fotgjengere som blir påkjørt i gangfelt. Hvis den som har forkjørsrett må bremse eller svinge unna for å unngå kollisjon, så har den andre ikke overholdt sin vikeplikt.

I og med at Torget og Skibladnersvingen nå — etter min oppfatning — er definert som en veg, vil altså bilister på veg ned fra Vilberg mot Sundet ha vikeplikt for biler som kommer ut fra Torget.

Vikeplikt Wikipedia

Dette på lik linje som de har for biler som kommer fra Tynsåkvegen og Marte Marjas veg, skriver én leser i en e-post til EUB. Én annen leser var innom aviskontoret og hadde samme syn på saken. De respekterer ikke høyreregelen, sier den engasjerte leseren.

EUB tar derfor kontakt med Eidsvoll kommune med spørsmål i sakens anledning. Paragraf sju i disse forskriftene handler om vikeplikt. For så vidt greie regler, men skal de overholdes, så kreves det en viss oversikt over trafikk- og gatebildet der du kjører.

Høyreregelen Spesielt i forhold til "høyreregelen". Når det kommer trafikk fra høyre, har du vikeplikt, § 7, punkt 2.

December 3, 2016 Hei, jeg har alltid bekymret meg for høyreregelen og vært usikker på den. Jeg hadde oppkjøring for en uke siden og strøk desverre. Men først må vi se litt i bakspeilet: Rundkjøringer har nemlig lenge vært gjenstand for het debatt.

Østlandets Blad

Hva er egentlig reglene for tegngiving, feltvalg og vikeplikt og så videre? Fagsjef Morten Fransrud i NAF minner om at det faktisk ikke finnes egne regler for hvordan du skal te deg i en rundkjøring — eller hva en rundkjøring faktisk er.

Når vi skal diskutere rundkjøringer, tar vi derfor utgangspunkt i det trafikkreglene sier om tegn og plassering i kryss. I tillegg har vi skilting og veimerking til å hjelpe oss, sier han. Morten Fransrud Må vente på lomme Ingrid Heggebø Lutnæs Avdelingsleder Ingrid Heggebø Lutnæs på veg- og trafikkjuridisk i Statens vegvesen peker på at du i tillegg til vikeplikten for trafikk fra venstre, må ha blikket på det som skjer foran og til høyre for deg.

NÅR GJELDER HØYREREGELEN Relaterte emner

Forkjørsveisskilt kommer etter et kryss slik at "nye" biler, kjørende inn fra dette krysset, skal vite at "nå er jeg på forkjørsvei" Ofte skjer det dog at det er langt til neste kryss. Jeg synes forkjørsveisskilter burde avløses av forkjørskryssskilt før krysset det gjelder. Skilt 206 Forskjørsvei tilhører gruppen Vikeplikts- og forskjørsskilt. Denne utformingen er internasjonalt anbefalt og brukes i svært mange land, også utenfor Europa. I tillegg finnes skilt 210 "Forkjørskryss". Forskjørsvei er en regulering av veien over en strekning frem til neste kryss eller til de oppheves og har i så måte visse fellestrekk med fartsgrense og parkeringsforbud. I forhold til regulering av veien har den også noen fellestrekk med motorvei.

Når Gjelder Høyreregelen
NÅR GJELDER HØYREREGELEN Kommentarer:
Forfatter om Når gjelder høyreregelen
Marthinsen fra Tromsø
Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Turnier. jeg liker lese romaner bekymret.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net