Antidepressiva Erfaringer

  1. Mer om
Antidepressiva Erfaringer

Dette innlegget handler om mine erfaringer med legemidler (antidepressiva) – som t.o.m. holdt på å ta livet av meg Disse følelsene forsterkes av antidepressiva, men gjør også at du ikke Min erfaring er at lykkepiller på en måte trekker for en gardin Antidepressiva er en av flere behandlinger for depresjon. Dette er legemidler som antas å påvirke mengden av kjemiske budbringere i hjernen, og Er det noen som har god erfaring med antidepressiva og kan si litt om det p3.no › dokumentar › pilleavhengig

Det sentrale er å øve opp til en metakognitiv holdning, og at du blir din egen tenkning bevisst og forholder deg til den. Det er sentralt hvordan du tenker om og forholder deg til dine indre så vel som dine ytre opplevelser.

Mange skremt til å droppe lykkepillen

Eksempelvis så er deprimerte ofte mer bekymret og grubler mer enn en som ikke er deprimert. Du lærer deg å utsette grubling, og la de negative tankene komme, men uten å la de ta for stor plass. Tanke- og følelsesmessig smerte ses på som en uunngåelig del av livet og som oftest normale psykologiske reaksjoner på det som skjer i livet. Alle forsøk på å kontrollere eller unngå smertefulle opplevelser, tanker eller følelser fører bare til enda mer smerte. ACT dreier seg ikke om å motarbeide skremmende, sinte, angstfylte eller triste tanker, eller de følelsene som settes i gang.

Når du gir slipp på tanke- og følelseskontrollen kan du oppnå psykologisk fleksibilitet, der du kan eksistere i nuet. Aksept handler om å kunne leve med. For barn som er eldre enn 6 måneder, er forskjellene i farmakokinetikk mellom barn og voksne som hovedregel av liten klinisk betydning, både når det gjelder opptak, biotilgjengelighet, metabolisme og utskillelse av legemidler.

Doseringen må imidlertid alltid tilpasses individuelt etter alder, vekt og eventuelle andre forhold av betydning kjent nyresykdom, leversykdom, farmakogenetiske avvik etc.

Forskjeller i farmakodynamikk mellom små barn og voksne er mindre kjent. Spesielt hos premature kan man få en annerledes farmakodynamikk enn hos eldre barn. Dette kan ha sin årsak i endret reseptortetthet, endret reseptorsensitivitet og annerledes forhold mellom ulike konkurrerende reseptorer f.

Også hos eldre barn må det tas høyde for særskilt sårbarhet knyttet til umodenhet i en kropp i utvikling, ikke minst ved bruk av legemidler med virkning på sentralnervesystemet antipsykotika, antidepressiva, sentralstimulerende legemidler etc.

Pilleavhengig

Kulturelle og subkulturelle faktorer for aksept av medikasjon gjør seg gjeldende. Det kan derfor være vanskelig for foresatte å treffe valget om hva som vil være til barnets beste. Spørsmål som hva et bestemt medikament gjør med en hjerne i utvikling på lang sikt, er vanskelig å gi et sikkert svar på. På den andre siden kan det å unngå medikamenter også ha konsekvenser pga.

Å gå gjennom tidligere erfaringer med medikamentell behandling før man diskuterer aktuell behandling er også nyttig.

Ensidig skremsel om STUDVEST

Barn kan ha skjulte grunner for hvorfor de ikke vil ta medisin. Derfor må behandleren informere og forhandle om medisinbruk med barnet direkte. Som regel fungerer det best at barnet og foreldrene er til stede i samme rom, men at spørsmål, forklaringer og råd rettes så mye som mulig direkte til barnet.

De fleste foreldrene opplever det som positivt at behandleren drøfter sine overveielser direkte med barnet, og at de får sin informasjon ved å høre på. Individuell tilpasset og balansert informasjon om hva man kan forvente av effekt og av bivirkninger er viktig for å skape det nødvendige samarbeidsklima rundt medisinering.

Flere bivirkninger og giftighet Gruppen med trisykliske antidepressiva TCA er den eldste typen antidepressiva som finnes på det norske markedet.

Flere av disse ble lansert i Norge allerede på 60-tallet og forskrives ennå — men i stadig mindre grad.

Vortioksetin ingen risiko for seponeringssymptomer? Utposten

Det kjente legemiddelet Sarotex er et eksempel på en type TCA som ble lansert i 1961 for å forebygge depresjon. Hovedargumentet for å ikke forskrive trisykliske antidepressiva er at de er svært giftige om de blir overdosert, og har i flere tilfeller medført dødsfall.

Ifølge Legemiddelhåndboken er ikke slike antidepressiva førstevalg i behandling av depresjoner, men blir brukt ved enkelte alvorlige depresjoner, særlig hvis man har kroppslige symptomer på sykdom som henger sammen med depresjonen. For eksempel vil en pasient med depresjon og søvnvansker kunne få en medisin som virker både mot depresjon og er samtidig søvndyssende.

Et slikt medikament tas som regel om kvelden. En pasient med depresjon og lite energi vil kunne få et medikament som virker mot depresjon og er samtidig stimulerende. Et slikt medikament tas som regel om morgenen.

Det er derfor viktig å rådføre seg med legen om riktig bruk av den individuell tilpassete medisinen. Dosen kan variere individuelt. For noen antidepressiva finnes det per i dag muligheten å måle konsentrasjon av medikamentet i blodet. Min nedtrapping var med andre ord helt på sin plass. Det er en kjent bivirkning ved oppstart på antidepressiva som Cipralex at man kan bli mer ustabil og at suicidalfaren kan øke.

Ny stor studie bekrefter effekten av antidepressiva

Da jeg startet opp med Cipralex på den første DPSen, fikk jeg ikke bare sterk angst, men jeg ble også mye mer ustabil. Jeg skadet meg selv, og holdt også på å gjøre det veldig alvorlig. En lege jeg kjenner, ringte DPSen og meldte bekymring for akkurat dette — at de kanskje burde være litt mer obs siden jeg var begynt med Cipralex og dessuten holdt på å gjøre ting som kanskje ikke var så bra. Konklusjon: Ingen tiltak. Jeg følte jeg kjempet en kamp mellom liv og død, der min største fiende var meg selv, ute av kontroll.

Og selv om jeg hadde kontakt med DPSen, tok de ikke det jeg sa alvorlig. Det føltes som å drukne mens noen står på strandkanten og ser på mens de ler av deg Og ett år senere tar en annen DPS en blodprøve som viser at jeg genetisk og dermed så objektivt som man faktisk kan få det!

Mitt møte med DPSen var noe av det verste jeg har vært med på i hele mitt liv.

Traumelidelser hos voksne

Behandling med ketamin har blitt kritisert, blant annet av Atle Fretheim, direktør ved Folkehelseinstituttet. USAs godkjenning av nesesprayen med esketamin endrer ikke hans kritikk, sier han til VG. Stor studie: Disse antidepressivene virker best — For små studier — Dette er en nesespray som er godkjent, og er en annen variant enn det som tilbys i Norge og USA av private tilbydere. Da er det nødvendig å gjøre en egen vurdering av dokumentasjonen som gjorde at legemiddelet er blitt godkjent.

Så inntil jeg har vurdert denne, vil jeg være meget forsiktig med å uttale meg, sier Fretheim. Årsaken til at jeg skriver til deg at jeg håper jeg kan advare andre som kanskje ikke behøver antidepressiva.

Håper min nylige erfaring er til noe nytte for deg i ditt yrke. Hadde vært hyggelig å få noen ord fra deg om min opplevelse. Takk for at du ville dele din opplevelse og erfaring.

Det du beskriver er dessverre ikke en helt ukjent bivirkning ved antidepressiva.

ANTIDEPRESSIVA ERFARINGER Relaterte emner

Antidepressiva skal øke konsentrasjonen av monoaminene i den synaptiske spalten. Re-opptakshemmere virker ved å hemme opptaket av det kjemiske stoffet fra den synaptiske spalten inn i nervecelle nr. På denne måten forblir det kjemiske stoffet lengre i den synaptiske spalten slik at nervecelle nr. Ordet «selektiv» betyr at det respektive medikamentet kun hemmer opptaket av det nevnte spesielle stoffet. For eksempel hemmer en selektive serotonin-reopptakhemmer kun re-opptaket av serotonin og ikke av noradrenalin eller dopamin. Reseptorantagonister virker ved å blokkere noen av de hemmende reseptorene på nervecelle nr. Dermed økes utskillelsen av monoaminer.

Antidepressiva Erfaringer
ANTIDEPRESSIVA ERFARINGER Kommentarer:
Forfatter på Antidepressiva erfaringer
Åsheim fra Tønsberg
Les også min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: britische Bulldoggen. jeg liker lese romaner dypt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net