Fergerute Melbu

  1. Mer om
Fergerute Melbu

Fergetider på sambandet Melbu til Fiskebøl og Fiskebøl til Melbu – over Hadselfjorden – som knytter Lofoten og Vesterålen sammen Halhjem - Sandvikvåg; Hansnes - Karlsøy - Vannøy; Hansnes - Stakkvik; Jektvik - Kilboghamn; Levang - Nesna; Lødingen - Bognes; Melbu - Fiskebøl HØRING KUTTFORSLAG FERGERUTE MELBU-FISKEBØL. Vi viser til utsendte forslag til kuttforslag for overnevnte fergesamband og Hadsel kommune Fergeruter: Ferga «Tysfjord» tilhørende Torghatten Nord ble satt inn i fergeforbindelsen Melbu-Fiskebøl i Melbu–Fiskebøl er et fergesamband på fylkesvei 82 over Hadselfjorden i Hadsel kommune i Nordland som knytter sammen Lofoten og Vesterålen

I dag har man Sløverfjordtunnelen og et samband kan kortes inn til om lag 4,5-5 km mellom Vassvika og Holdøya. Dette vil bli det absolutt korteste alternativet. Disse lokasjonene er lengre øst og inn i Hadselfjorden enn i dag.

Et samband fra Vassvika til Holdøya vil kunne få en overfartstid på om lag 12-15 minutter, og redusere reisetiden med om lag 15 minutter.

Halverer overfarten

Et kortere samband vil være en fordel med tanke på elektriske ferger. Den teknologiske utviklingen for drift av ferger, med hensyn på å redusere klimagassutslipp, går raskt. Den teknologien man kjenner til i dag er helelektrisk ferge, dieselelektrisk hybrid eller hydrogenferge.

MF «Møysalen» ble i oktober 2008 avløst av den like gamle og nokså like, men litt mindre MF «Sigrid».

Ferge Melbu

Under Sommer-Melbu i juli 2010 gjennomførte Nordland Akademi prosjektet Kulturferga, med blant annet seks musikalske innslag daglig på ferga, samt salgsutstilling med kunstnere og kunsthåndverkere fra Vesterålen. Det er derfor svært gledelig at vi nå forstår at fergen kommer til å fortsette å gå som i dag i alle fall ut 2022, sier Kurt Jenssen i en pressemelding.

Vil sikre investeringer Kvartetten mener det nå er viktig å jobbe konstruktivt med tanke på å sikre de investeringer som Hadsel kommune har gjort på Fiskebøl og Strandlandet, i tillegg til det arbeidet som gjenstår i forbindelse med å bygge oljevernsenteret.

Overnevnte problematikk vil også i stor grad gjøre at utførselen av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, hjemmebesøk til nyfødte, deltakelse i ansvarsgruppemøter med videre vil vanskeliggjøres. Det påvirker svømmeundervisningen slik de har det i dag. Utenom skoletiden fjernes muligheten for: deltagelse i politiske møter, aktiviteter for ungdom, organisert idrett svømming, fotball, turn ol. Til nå er alle bussavganger på Strandlandet tatt bort, bortsett fra skolebussen.

Skal nå flere fergeavganger fjernes betyr det at vi blir enda mer hindret sosialt.

Folkemøte om fergekutt

Vi vil ikke ha mulighet til å benytte oss av kulturelle tilbud på ettermiddagstid, ei heller delta på organisert idrett på Hadseløya. På dagtid går hele skoledagen hvis vi skal til tannlege, lege eller helsestasjon. Vi reiser fast på svømming og deltar på andre aktiviteter i kommunen i skoletiden, denne muligheten vil nå bli borte.

Vi mener tilbudet om buss og ferge heller bør utvides, ikke kuttes ned.

Likeledes 4 vanskeliggjøres prøvetakinger med videre. Personalarmer er knyttet opp mot hjemmesykepleien fra, og bortfaller hvis tjenesten bortfaller slik vi har det i dag, det vil si ingen trygghet.

Dette helt ned i 12-års alderen. På folkemøtet fremkom også fra foreldrehold at unger fra Strønstad skolekrets deltar på idrettsaktiviteter på Melbu.

Hadsel kommune har i sitt budsjett for 2020 satt av penger for å «del-sponse» reiseaktivitet for barn fra denne delen av kommunen slik at de kan få delta idrettsaktiviteter på Hadseløya. Det er viktig å ha med seg at disse barna ikke har noe tilbud i sin nære krets, og derfor tilknyttes idrettsmiljøet på Melbu.

Ferjedatabank statistikk

Hadsel Menighetsråd 5 viser til at det betyr at det begrenser mulighetene for deltagelse i aktiviteter på kveldstid både på Strandlandet og på Melbu. Likeledes forverring for den stedlige prest og hans virke på Hadseløya og i beredskapsvakt.

Det vises til at bakgrunnen for kuttforslaget er besparelse i fylkeskommunens budsjett, noe som overføres til organisasjoner og privatpersoner.

Innspill fra Næringslivet: Det har også fremkommet muntlige innspill fra hotelldrivere som ser for seg meget store og økonomisk ødeleggende endringer hvis rutekuttene gjennomføres. I turistsesongen ankommer det mange turistbusser fra Lofoten med overnattingsgjester med de to siste avgangene fra Fiskebøl.

Og mange turistbusser til Lofoten som har overnattet i Hadsels hoteller reiser med de to første avgangene spesielt 0750 på morgenen. Endringen vil dermed i turistsesongen være ødeleggende for driften for hotellene. I sitt høringsinnspill viser de til at endringene i fergerutene slik de er foreslått vil kunne medføre svekket konkurransekraft og i verste fall nedleggelse.

I tillegg legges det opp til at de to tidligste avgangene 06. Hver dag foreslås det også et fire timers opphold midt på dagen.

FERGERUTE MELBU Relaterte emner

Det vil bli arrangert folkemøte på Strønstad skole mandag 16. Temaet er de foreslåtte kuttene i fergeruten Melbu-Fiskebøl. Statens vegvesen har på vegne av Nordland fylkeskommune sendt ut et forslag til ny ruteplan for sambandet Melbu-Fiskebøl. Dette innebærer et vesentlig kutt i åpningstid og frekvens, sammenlignet med dagens tilbud. Blant annet foreslås det å sløyfe fire daglige rundturer, noe som innebærer at siste ferge fra Melbu går klokka 18.

Fergerute Melbu
FERGERUTE MELBU Kommentarer:
Forfatter på Fergerute melbu
Moe fra Tønsberg
Siste nytt: min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Schmutzspringen. jeg er glad i studere dokumenter mistenksomt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net