Nextgentel Holding Asa

  1. Mer om
Nextgentel Holding Asa

NEXTGENTEL HOLDING ASA | 9 followers on LinkedIn. NEXTGENTEL HOLDING ASA is a company based out of Postboks 54 Skøyen, OSLO, Oslo, Norway NEXTGENTEL HOLDING ASA | 9 følgere på LinkedIn. NEXTGENTEL HOLDING ASA is a company based out of Postboks 54 Skøyen, OSLO, Oslo, Norway Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Nextgentel Holding ASA, 985968098. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within Nextgentel Holding AS har besøksadresse Harbitzalléen 2a, 0275 Oslo. Selskapet ble stiftet i 2003 og er registrert som AS under bransjen "Kabelbasert

Topplinjen vokste til 89,4 millioner fra 51,4 millioner i fjerde kvartal. Nextgentel tror det norske bredbåndsmarkedet kan vokse med 175.

Wiersholm Advokatfirmaet Wiersholm

Authorizations to the board 10. Dersom aksjonærer ikke kan møte personlig, kan aksjonærer møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig. Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan gi fullmakt til en navngitt person eller in blanco.

I sistnevnte tilfelle vil selskapet forut for generalforsamlingen oppnevne som fullmaktshaver styrets leder eller en person utpekt av ham.

Aksjonærer som ønsker å delta ved fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet må også fremvises på generalforsamlingen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av i sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og ii selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Per dato for innkallingen er det aksjer i selskapet, hver pålydende NOK 0,10 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

Selskapets web-adresse er The board s reasons and proposals for resolutions are enclosed as Appendix 1 below. Shareholders prohibited from attending in person can attend and vote at the general meeting through a proxy holder. Shareholders wishing to be represented by a proxy holder may give proxy to a named person or in blanco.

Lynraskt internett

In the latter case the Company will prior to the general meeting appoint as proxy holder the chairman of the board or a person appointed by him prior to the general meeting. Shareholders who want to attend through a proxy holder must submit the enclosed proxy form. The proxy must also be presented at the general meeting. A shareholder may require board members and the general manager to furnish in the general meeting all available information regarding matters that may affect the consideration of i the matters which have been submitted to the shareholders for decision and ii the company s financial position, and the business of other companies in which the company participates, and any other matters which the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be given without disproportionately harming the company.

As of the date of this notice, there are 23,283,180 shares of the company, each with a nominal value of NOK 0.

Search: NextGenTel

Hanetho og Silje Veen. Styret gis fullmakt til å utdele tilleggsutbytte basert på siste godkjente årsregnskap i henhold til asal 8-2 annet ledd.

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes Foretaksregisteret, og fullmakten kan ikke tas i bruk av styret før den er registrert. Remuneration for the board members The nomination committee recommends to the shareholders meeting that remuneration for the board members shall be NOK 900,000 for the work performed in 2015, allocated to Erik Osmundsen NOK 100,000, Audun W. Hanetho and Silje Veen.

Post- og Teletilsynet auksjonerte bort wimax-frekvenser i slutten av november. De store endringene i markedet komme mot slutten av 2006. Vi ønsker å benytte anonymisert informasjon om hva du ser på, for å kunne gjøre vår webløsning bedre og lage innhold som flere av våre brukere har bruk for og verdsetter. Preferanser Takk for at vi kan lagre dine egne preferanser om opplevelse av vår site som informasjonskapsler hos deg.

Telia kjøper 38 000 mobilkunder av NextGenTel

Telia jobber for å gi alle våre kunder en god opplevelse i flyttingen. I noen tilfeller vil det være små endringer på datainnhold eller pris, men jevnt over får de fleste ingen endringer.

Du får mer informasjon om hva flyttingen betyr for akkurat deg, i brevet som sendes ut i uke 7. Når får jeg siste faktura? I februar faktureres du halv månedspris for mars.

NEXTGENTEL HOLDING ASA Relaterte emner

Selmer hadde en sterk avslutning på fjoråret Aktuelt 2012 ble avsluttet med mange spennende transaksjoner og oppdrag: Salg av Statoil-bygget på Fornebu Selmer bisto IT Fornebu Properties AS med salg av Statoil-bygget på Fornebu til et konsortium bestående av blant andre det amerikanske investeringsselskapet Madison International Realty, og IT Fornebu Properties. IT Fornebu Properties er et fullintegrert eiendomsselskap som eier nærings- og utviklingseiendommer på Fornebu. Salget ble gjennomført medio januar 2013. Telio er en totalleverandør av moderne kommunikasjonstjenester, og tilbyr fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd til både privat- og bedriftskunder. Gjennomføring av transaksjonen vil finne sted i henhold til vanlige vilkår for gjennomføring. Prosjektet er den største utbyggingen på britisk sokkel på ti år.

Nextgentel Holding Asa
NEXTGENTEL HOLDING ASA Kommentarer:
Redaktør på Nextgentel holding asa
Larsen fra Namsos
jeg liker rapporterer norske nyheter nødvendig. Se min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Laser.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net