Trene Når Man Er Støl

  1. Mer om
Trene Når Man Er Støl

Melkesyre er et stoff som produseres når musklene trenger mye energi på kort tid og ikke får tilgang på nok oksygen – gjerne i sammenheng med Hvis man trener med mye stølhet kan man risikere å ødelegge kroppens restitusjon, sier ekspert Nei, det er ikke farlig å trene når du er støl, det er bare veldig ubehagelig. Det kan være litt vanskelig å komme i gang på neste økt dersom beina er tunge og Stølhet kommer som en direkte konsekvens av å ha trent hardt. I utgangspunktet blir man støl når kroppen for «sjokk», gjerne ved at du trener Noen føler de ikke har trent hardt nok dersom de ikke er støle dagen etter økten. Men stølhet er ikke noe du bør hige

Mikrotraumer i musklene: Den forklaringen flest eksperter tror på i dag, går ut på at stølheten skyldes mikroskopiske avrivninger av muskelfibre og bindevev, noe som gir betennelser i musklene. Men akkurat på hvilken måte det medfører smerte, er fortsatt uklart, for avrivningene setter i gang en lang rekke ulike prosesser i kroppen, og man vet ikke nøyaktig hvilke av disse som trigger smertefølelsen.. Forebygg med masse trening Hvis du er nybegynner eller har hatt en lengre pause før du for eksempel kaster deg over vektene på treningssenteret, vil du med stor sannsynlighet bli støl i dagene etterpå.

Når dette skjer under fysisk aktivitet vil proteinene i musklene ødelegges. Ja, muskler ødelegges av fysisk aktivitet, men bare slik at de kan bygge seg opp sterkere. Belastningen man utsetter musklene for gjør dem sterkere til neste gang de skal belastes, slik at de kan bli tyngre belastet.

Dette er essensen bak fysisk trening Muskler tilpasser seg dit bevegelsesmønster. Under hard trening oppstår det små sår og skader i musklene.

De små blodårene i musklene blir skadet, og blod siver ut i musklene, noe som fører til hevelse og smerter. Stølhet oppstår og musklene kjennes ømme og stive.

Når du tøyer, forlenges muskelen og blodsirkulasjonen øker. De små sårene og skadene muskelen allerede har, vil forverres, og den økte blodsirkulasjon fører til ytterligere hevelse. Det er ikke farlig å tøye, men det gjør deg ikke mindre støl, og du risikerer faktisk at det tar lengre tid før stølheten forsvinner.

Alle artikler er publisert med dato — enten for opprettelse av dokumentet eller revidert dato. Nyhetsartikler og intervju som er eldre enn to år, er merket med dette. Vi fjerner ikke arkiverte nyhetsartikler, fordi vi mener at de har en historisk verdi. Lukk Hvorfor får man ømme muskler etter fysisk trening?

Etter en treningsøkt vil musklene gjennomgå en reparasjonsprosess, slik at vi på nytt kan bli klar for nye aktiviteter. Etter en slik reparasjon vil musklene være litt sterkere og litt mer utholdende enn de var før treningen. Når man trener, vil man ofte overstige det vi kaller den aerobe terskelen.

Trene når man er støl?

Rask initiering av behandlingen har vist seg avgjørende i alvorlige tilfeller 21, 23, 24. I tillegg vil symptomene og tegnene typisk være store muskelsmerter, kraftig muskelhevelse og muskelsvakhet samt muskelstivhet og redusert bevegelsesutslag figur 1, tabell 1. En viktig forskjell mellom vanlig muskelstølhet og rabdomyolyse er at sistnevnte også gir muskelsmerter i hvile.

Men det bør understrekes at selv ikke ekstrem grad av stølhet betyr at man har rabdomyolyse. Myoglobinuri er derimot et sikkert tegn på muskelskader, men ikke nødvendigvis et mål på tilstandens alvorlighetsgrad 19, 24.

Det synes å være en viss genetisk disposisjon for å utvikle rabdomyolyse 24, 25, men den viktigste faktoren er hvordan man trener. Derfor skal man være spesielt forsiktig når man igangsetter trening som innebærer stort eksentrisk muskelarbeid.

Forsinket muskelømhet etter fysiske belastninger

Det er en utbredt myte at muskulaturen må ta skade for å bygge seg større og sterkere 26. Oppsummering og konklusjon Muskelstølhet er en form for hyperalgesi og allodyni. Mekanismen e synes å kunne være uavhengig e av skader i muskelfibrene og klassisk vevsinflammasjon. Hovedforskjellen mellom muskelstølhet og rabdomyolyse er at stølhet bør regnes som et fysiologisk fenomen lokalisert i ekstracellulære strukturer, muskelfasciene og nervesystemet sensitivering, mens rabdomyolyse er en intracellulær patologisk tilstand i muskelcellene.

Muskelstølhet og rabdomyolyse kan være parallelle fenomen ved muskeloverbelastning oppsummert i figur 1 og tabell 1. En lege som konsulteres av en pasient som klager over muskelsmerte, skal med hjelp av anamnesen og palpasjon av muskelen kunne avgjøre om det foreligger stølhet eller den farligere rabdomyolysen.

Inspeksjon av urinen og blodanalyse av myoglobin og CK vil kunne avgjøre indikasjonen for sykehusinnleggelse av rabdomyolysepasienten. Delayed onset muscle soreness: treatment strategies and performance factors.

Sports Med 2003; 33: 145—64. Leucocytes, cytokines and satellite cells: what role do they play in muscle damage and regeneration following eccentric exercise?

Blir du mindre støl hvis du tøyer?

Exerc Immunol Rev 2012; 18: 42—97. Delayed onset muscle soreness: Involvement of neurotrophic factors. J Physiol Sci 2016; 66: 43—52. Gross ultrastructural changes and necrotic fiber segments in elbow flexor muscles after maximal voluntary eccentric action in humans.

TRENE NÅR MAN ER STØL Relaterte emner

Av Even Rotevatn - trening. Her kan du lese hva gangsperre skyldes og hva du kan gjøre for å redusere den. Gangsperre kan beskrives som muskelsmerte, ømhet i musklene eller stølhet som oppstår en dag eller to etter trening. Gangsperre oppstår som oftest når du begynner et nytt treningsprogram, prøver en ny treningsøvelse eller øker treningsintensiteten eller varigheten raskt. Selv om det føles ubehagelig å ha gangsperre er dette en naturlig respons til utmattelse og er en del av tilpasningsprosessen som blant annet gir økt styrke ettersom muskelen restituerer seg og blir større.

TRENE NÅR MAN ER STØL Kommentarer:
Forfatter på Trene når man er støl
Nystad fra Gjøvik
jeg liker lese om Norge joshingly. Se over min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Wolkenbeobachtung.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net