Bi Handelshøyskolen

  1. Mer om
Bi Handelshøyskolen

BI gir deg en utdanning som er etterspurt i næringslivet. Studer på heltid eller deltid Handelshøyskolen BI («BI» i dagligtale; engelsk betegnelse BI Norwegian Business School) er organisert som en stiftelse og er akkreditert som vitenskapelig Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med 20.000 studenter fordelt på fire campuser; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Handelshøyskolen BI er en stiftelse og opptaksprosessen håndteres ikke av Samordna opptak. Det er derfor mulig å søke om studieplass til våre bachelorstudier p Play Handelshøyskolen BI on SoundCloud and discover followers on SoundCloud | Stream tracks, albums, playlists on desktop and mobile

Kan også gis på grunnlag av ikke-formell kompetanse. Jevngodhetsvurdering Jevngodhetsvurdering er en faglig vurdering som kan gjøres for enkeltpersoner som har fullført et akkreditert studium ved et norsk universitet eller høyskole eller godkjent studium ved utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon.

I særlige tilfeller kan slik vurdering gjøres der søkeren ikke kan dokumentere sin akademiske kompetanse fra slik institusjon. Studentopptak og studiekontrakt 1 Opptak til studier, programmer og enkeltkurs og inngåelse av studiekontrakt skjer ved at Handelshøyskolen BI etter søknad gir tilbud om studieplass, som søker deretter aksepterer.

Ved slik aksept er søkeren registrert som student ved Handelshøyskolen BI med de vilkår som fremgår av studiekontrakten. Studenten har likevel anledning til å trekke seg fra studiet før studiestart iht. Utmelding skal alltid gis skriftlig til studieenheten, innen de frister som fremgår av kontrakten, jf. Det er studentens ansvar å dokumentere at utmelding er gitt innen de angitte frister. Bruk av angreretten før studiestart medfører ingen betalingsforpliktelser til Handelshøyskolen BI, og eventuelle innbetalinger som allerede er gjort vil tilbakebetales.

Dersom studenten rettmessig benytter angreretten etter studiestart, vil studenten måtte betale en forholdsmessig studieavgift avhengig av hvor stor del av studiet studenten har hatt anledning til å følge. Det er studentens ansvar å dokumentere at bruk av angreretten er meldt, og at det har skjedd innen tidsfristen. Melding om bruk av angreretten bør skje skriftlig. Studenten må søke skriftlig om et slikt bytte. En vurdering av muligheten for bytte av studium, program eller studiested forutsetter ledig kapasitet, og er begrenset ut fra faglige hensyn.

Som student kan man senere få tilsendt studieinformasjon fra Handelshøyskolen BI på e-post eller til hjemmeadresse. Studenten kan når som helst reservere seg mot å motta markedsføring og reklame på www.

Handelshøyskolen BI kan ikke utlevere personinformasjon om deg til tredjepart, dersom det ikke er gitt samtykke til dette eller det foreligger annet lovlig grunnlag. Studenter har rett til innsyn i sine registrerte opplysninger og rett til å kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger, jf.

Informasjon om Handelshøyskolen BIs praksis når det gjelder personvern og personopplysningsloven finnes på BIs studentportal. Søknaden må være Handelshøyskolen BI i hende snarest etter at årsak har oppstått, og senest innen første studiedag.

En landsdekkende høyskole med over 20 000 studenter, som tilfører det norske arbeidsmarkedet solid kompetanse. Oppdraget Før den nye løsningen kom på banen, hadde BI utfordringer med oppgaver som ledet til mye ekstraarbeid. Som student på BI har du derfor mulighet til å reise på utveksling ett semester. Du kan også ta et internship hos en bedrift, og skaffe deg verdifull arbeidserfaring fra næringslivet mens du studerer. Handelshøyskolen BI skreddersyr og spesialutvikler kurs og programmer til en rekke bransjer og organisasjoner innenfor offentlig og privat sektor.

I de øvrige blokkene vil BI opprettholde noe fleksibilitet ved at man har 7500 kvadratmeter utover dagens behov. Disse lokalene leies ut inntil BI eventuelt selv tar dem i bruk. BI stiller strenge krav til forutsigbarhet og lav risiko for sine økonomiske transaksjoner.

Kjøp av bygget i Nydalen er derfor finansiert ved hjelp av langsiktige lånetransjer. Prinsipal — agent, et strategisk styringsspørsmål I utgangspunktet skulle BI være leietaker.

Dermed ble Avantor ASA byggherre. BI er imidlertid den organisasjonen som det nye bygget skal tilfredsstille behovene til. I selve gjennomføringen av prosjektet ble Handelshøyskolen BI derfor prinsipal. Dette har vi illustrert i figur 2 Kolltveit og Namtvedt 2003.

Det har vært mange slike aktører involvert, og det har vært både store og små kontrakter. En svært viktig aktør var arkitekten Niels Torp AS som naturligvis har hatt en avgjørende rolle i utformingen av selve bygget. Derfor har vi fremhevet arkitekten i figur 2.

Handelshøyskolen BI

Ved inngåelsen av en kontrakt skilles eierskap og kontroll. Man kunne velge å gå videre eller stoppe prosjektet uten å ta hensyn til andre. Et viktig spørsmål for en prinsipal, eller BI, er hvilken risiko man tar ved inngåelse av en slik kontrakt.

Et spørsmål i denne sammenhengen er hvilke virkemidler prinsipalen har dersom det oppstår avvik. Agenten har tilsvarende problemstillinger.

Handelshøyskolen BI Oslo

Dette er de tradisjonelle utfordringer som kontraktsparter møter når de inngår en avtale. I dette tilfellet, hvor BI er leietaker, ble utfordringene annerledes enn når prinsipalen er byggherre Kolltveit og Reve 2002. En leietaker har færre virkemidler overfor agenten enn en byggherre. Det mest spesielle for BI i dette tilfellet ble forholdet til arkitekt, fordi NC var arkitektens prinsipal. BI valgte å gjøre dette ved aktiv involvering og å fatte de løsningsmessige beslutningene.

Ett av virkemidlene BI hadde i denne sammenhengen var at kontrakten omfattet en funksjonalitetsgaranti fra Avantor ASAs side. Denne garantien sikret at nybygget skulle fungere for de forholdene det var planlagt for.

Stilfull SB

Funksjonalitetsgarantien ga imidlertid ikke BI rett til å kreve løsninger utover det som var nødvendig for å sikre funksjonalitet. En forutsetning for at den virket, var at partene oppfattet prosjektets intensjoner om et slikt samarbeid som positivt og konstruktivt. I tillegg til funksjonalitetsgarantien omfattet kontrakten en rekke tradisjonelle sanksjonsmuligheter for begge parter: kansellering, verneting og så videre.

Økonomisk styringsstrategi I kontrakten med Avantor hadde BI avtalt en maksimal grense på ca. I tillegg gjennomførte prosjektledelsen en økonomisk hovedstrategi om at kvalitetsnivået skulle være «godt nok» ved innflyttingen. Dette ut fra erfaringen om at når det gjelder økonomisk styring av prosjekter, blir «det beste» ofte det godes fiende.

Dersom BI etter innflyttingen ønsker å øke kvaliteten innen visse områder, kan man gjøre det i et tempo som passer BIs økonomi. Denne strategien bygger på BIs strategiske mål om forutsigbarhet i sin økonomiske styring. Basert på de nevnte prinsipper besluttet Styringsgruppen for BI Campus Nydalen et prosjektbudsjett på 72 millioner kroner for BIs investeringer og flyttekostnader.

Dette var et nettobudsjett basert på at dersom det oppnås innsparinger på noen deler av prosjektet, kan disse innsparingene benyttes til å dekke overskridelser i andre deler av prosjektet eller til å øke kvaliteten.

Allerede i 1963 vedtok man å satse på språk i utdanningen, og investerte i et moderne språklaboratorium.

Crayon Handelshøyskolen BI

Fire år senere kjøpte BI sin første datamaskin. På dette tidspunkt fantes det fra før kun en datamaskin i Norge. De første fem studierektorene ble ansatt i 1964 og man beslutter å satse på faste forelesere. I 1983 ble BIs fire første professorer ansatt etter faglige vurderinger med eksterne kommisjonsmedlemmer.

Handelshøyskolen BI, profil og ledige stillinger FINN jobb

Pål Korsvold ble ansatt som professor i finans, Gøran Persson som professor i logistikk, Arne Jon Isachsen som professor i internasjonal finans og Rolf Høyer som professor i informasjons- og databehandling. Henjesand er tydelig på at gradene skal ha en tydelig BI-profil.

Dette er noe næringslivet etterspør og som vi vet at det er behov for.

BI HANDELSHØYSKOLEN Relaterte emner

Se hva vi gjør Digital merkevarebygging Handelshøyskolen BI er en utdanningsinstitusjon som løfter mennesker opp og frem. BI er kjent for å være en innovativ og fremtidsrettet utdanningsinstitusjon. Allerede i 1967 kjøpte BI sin første datamaskin, den ene av totalt to i hele Norge. Siden den gang har Handelshøyskolen BI vokst til å bli en svært velrenommert merkevare. En landsdekkende høyskole med over 20 000 studenter, som tilfører det norske arbeidsmarkedet solid kompetanse. Oppdraget Før den nye løsningen kom på banen, hadde BI utfordringer med oppgaver som ledet til mye ekstraarbeid.

BI HANDELSHØYSKOLEN Kommentarer:
Redaktør på Bi handelshøyskolen
Stensrud fra Bodø
jeg liker lese tegneserier skarpt. Les gjerne min andre nyheter. Jeg trives Strand- / Sonnenbräunung.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net